AG-EXPERT s.r.o.

 

AG-EXPERT s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava

IČO: 30849705


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Staré Mesto, Pražská 35-39 DDS priama voľba 2/2013