Bytokomplet s.r.o.

 

Bytokomplet s.r.o.
Kamenárska 18
821 04 Bratislava

IČO: 35698845
DIČ: 2020826654

www.bytokomplet.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021
2. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 Pivnice 12/2021
3. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 NO 12/2021
4. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021
5. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 Výťahové prívody 12/2021
6. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 HDV 11/2021
7. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 Projekt 2/2021
8. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018
9. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 LED SO 11/2017
10. Bratislava, Ružinov, Bajzova 5,7 DEK SIEŤ 7/2012