Údržba domov s.r.o.

 

Údržba domov s.r.o.
Homolova 19
841 02 Bratislava

IČO: 35898861
DIČ: 2021880014

web: http://www.udrzbadomov.sk/


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Bytové prívody 6/2021
2. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 PO 3/2021
3. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
4. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
5. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021
6. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 HDV 2/2021
7. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 LED SO 1-2/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 NO 1-2/2021
10. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021
11. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 PO 1/2021
12. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 LED SO 12/2020
13. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 NO 12/2020
14. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 HDV 11/2020
15. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020
16. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 Pivnice 10/2020
17. Bratislava, Dúbravka, Drobného 12,14 Projekt 1/2020
18. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 Projekt 9/2019
19. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Projekt 9/2019
20. Bratislava, Dúbravka, Pekníkova 5-11 SO klasické žiarovky 6/2013
21. Bratislava, Dúbravka, Beňovského 10-16 DEK SIEŤ 10-11/2011
22. Bratislava, Dúbravka, Beňovského 10-16 DDS priama voľba 10-11/2011