V a P Slovakia, s. r. o.

 

V a P Slovakia, s. r. o.
Hubice 66
930 39 Hubice

Tel.: 0905 686 786
E-mail: info@vaps.sk
Web: www.vaps.sk

IČO: 44567677
DIČ: 2022772026
DIČ DPH: SK 2022772026


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako dodávateľ bleskozvodu:

1. Bratislava, Staré Mesto, Palisády 20 Bleskozvody 9/2009