Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Bagarova 2,4, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Bagarova 2,4
Bratislava

Nasledujúca služba

NO
11/2021


Popis

V novembri 2021 sme v bytovom dome na Bagarovej ulici 2,4 v Bratislave pokračovali dozbrojením rozvodov prepäťovými ochranami od slovenskej firmy KIWA.

Na prízemí v obidvoch JOP sme umiestnili do nemeranej časti rozvodu hlavné prepäťové ochrany.

Nad elektromermi do meranej časti sme umiestnili stredné prepäťové ochrany pre všetky byty a takisto do RSP pre spoločné priestory bytového domu.

V dome sme zriadili hlavné pospojovanie s ekvipotenciálnymi prípojnicami na všetkých poschodiach a v suterénoch. V suterénoch sme pripojili k pospojovaniu všetky kovové rúry, na poschodiach rozvádzače a prepäťové ochrany.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

11/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Stredné prepäťové ochrany nad elektromermi pre 2 byty

1. Stredné prepäťové ochrany nad elektromermi pre 2 byty

Prepäťovky a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

2. Prepäťovky a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Prepäťovky po opätovnom zakrytovaní RE

3. Prepäťovky po opätovnom zakrytovaní RE

Prepäťové ochrany sú napojené zo zdvojených radových svoriek

4. Prepäťové ochrany sú napojené zo zdvojených radových svoriek

Stredná prepäťová ochrana v rozvádzači RSP

5. Stredná prepäťová ochrana v rozvádzači RSP

Hlavná prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu pri hlavnom vypínači HDV

6. Hlavná prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu pri hlavnom vypínači HDV

Stredné prepäťovky v meranej časti rozvodu pre 2 byty

7. Stredné prepäťovky v meranej časti rozvodu pre 2 byty


Mapa