Gallayova 39-49, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 1/2022  

Fotogaléria

Bytový dom

Bytový dom Gallayova 39 a 41, Bratislava

1. Bytový dom Gallayova 39 a 41, Bratislava

Bytový dom Gallayova 39 a 41, Dúbravka

2. Bytový dom Gallayova 39 a 41, Dúbravka

Bytový dom Gallayova 39-49 v Bratislave

3. Bytový dom Gallayova 39-49 v Bratislave

Bytový dom na Gallayovej ulici 39-49 v Dúbravke

4. Bytový dom na Gallayovej ulici 39-49 v Dúbravke

Bytový dom Gallayova 43-47, Bratislava

5. Bytový dom Gallayova 43-47, Bratislava

Bytový dom Gallayova 41, Bratislava

6. Bytový dom Gallayova 41, Bratislava

Bytový dom Gallayova 43,45 v Bratislave

7. Bytový dom Gallayova 43,45 v Bratislave

Bytový dom Gallayova 49 a 47, Bratislava

8. Bytový dom Gallayova 49 a 47, Bratislava

Bytový dom Gallayova 49, 47 a 43, Bratislava

9. Bytový dom Gallayova 49, 47 a 43, Bratislava

Bytový dom Gallayova 49, 47 a 43, Bratislava

10. Bytový dom Gallayova 49, 47 a 43, Bratislava

Bytový dom Gallayova 47,49 v Dúbravke

11. Bytový dom Gallayova 47,49 v Dúbravke

Bytový dom Gallayova 43, Bratislava

12. Bytový dom Gallayova 43, Bratislava

Bytový dom Gallayova 43,45 v Bratislave

13. Bytový dom Gallayova 43,45 v Bratislave

Bytový dom Gallayova 45, Bratislava

14. Bytový dom Gallayova 45, Bratislava

Bytový dom Gallayova 41, Bratislava

15. Bytový dom Gallayova 41, Bratislava


Správca

Správcovské bratislavské družstvo


Mapa