HDV

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 39-49, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Projekt
1/2022

Návrat na bytový dom

Gallayova 39-49
Bratislava

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
4/2022


Popis

V apríli 2022 sme začali s rekonštrukciou elektro rozvodov bytového domu na Gallayovej ulici 39-49 v Bratislave.

Začali sme s hlavným domovým vedením od prípojkových skríň pred každým z 6 vchodov.

Pôvodné hliníkové vedenie sme nahradili novým medeným v bezhalogénovom prevedení (4 x CXKH-R 1x35, resp. 4 x CXKH-R 1x50 vo vchode 49).

Na prízemí prechádza HDV cez hlavný vypínač.

Ďalej pokračuje cez stúpačkové svorkovnice až po vrchné podlažie bez prerušenia.

Pôvodné HDV sme kompletne zdemontovali vrátane rúrok, v ktorých bolo vedené.

Viac informácií o službe: Hlavné domové vedenie


Obdobie

4/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Zakrytovaná spodná časť JOP s novým HDV, hlavným vypínačom HDV, ističom pred elektromerom pre spoločné priestory a s hlavnou prepäťovou ochranou

1. Zakrytovaná spodná časť JOP s novým HDV, hlavným vypínačom HDV, ističom pred elektromerom pre spoločné priestory a s hlavnou prepäťovou ochranou

HDS s novým HDV

2. HDS s novým HDV

Odkrytovaný rozvádzač v JOP na spodnom podlaží po rekonštrukcii

3. Odkrytovaný rozvádzač v JOP na spodnom podlaží po rekonštrukcii

HDV prechádza hlavným vypínačom a ďalej cez stúpačkové svorkovnice po vrchné podlažie bez prerušenia

4. HDV prechádza hlavným vypínačom a ďalej cez stúpačkové svorkovnice po vrchné podlažie bez prerušenia


Mapa