Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 39-49, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Gallayova 39-49
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
4/2022


Popis

V apríli 2022 sme pokračovali v rekonštrukcii elektro rozvodov bytového domu na Gallayovej ulici 39-49 v Bratislave.

Počas prerábky elektromerových rozvádzačov sme dozbrojili rozvody prepäťovými ochranami a zriadili sme hlavné pospojovanie s ekvipotenciálnymi prípojnicami na všetkých poschodiach.

Do rozvádzača na prízemí sme umiestnili hlavnú prepäťovú ochranu a pred všetky byty sme namontovali stredné prepäťové ochrany do JOPiek na každom poschodí.

Strednými prepäťovými ochranami sú ochránené aj rozvádzače RSP.

K hlavnému pospojovaniu sú pripojené bytové rozvádzače, prepäťové ochrany, rozvody vody, plynu a kúrenia, výťahové strojovne a rozvádzače RSP a RG.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

4/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty

1. Stredné prepäťové ochrany pre 3 byty

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

2. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Stredné prepäťovky pre 2 byty

3. Stredné prepäťovky pre 2 byty

Hlavná prepäťová ochrana na pravej strane spodnej časti rozvádzača na prízemí bytového domu

4. Hlavná prepäťová ochrana na pravej strane spodnej časti rozvádzača na prízemí bytového domu

Stredné prepäťovky pre byty

5. Stredné prepäťovky pre byty


Mapa