RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 39-49, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
4/2022

Návrat na bytový dom

Gallayova 39-49
Bratislava

Nasledujúca služba

PO
4/2022


Popis

V apríli 2022 sme pokračovali v rekonštrukcii elektro rozvodov bytového domu na Gallayovej ulici 39-49 v Bratislave. Po výmene HDV sme kompletne vykáblovali RE rozvádzače.

Vymenili sme ističe pred elektromermi a umiestnili ich do prevlečných krytov.

Elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi po nové radové svorky.

Vykáblovaniu predchádzali potrebné kroky, ktoré sú nutné kvôli bezproblémovému opätovnému zaplombovaniu zo strany Západoslovenskej distribúcie. Tieto veci riešíme my, k spokojnosti vlastníkov bytov aj distribučnej spoločnosti.

V každom z vchodov sme zrušili odberné miesto používané na meranie spotreby osvetlenia a znížlli sme rezervovanú kapacitu ostávajúcich odberných miest.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

4/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

V rozvádzači RE v skrini JOP sme kompletne vymenili silnoprúdovú výzbroj

1. V rozvádzači RE v skrini JOP sme kompletne vymenili silnoprúdovú výzbroj

Vymenené ističe pred elektromermi v prevlečných krytoch

2. Vymenené ističe pred elektromermi v prevlečných krytoch

Kvôli nedostatku ističov EATON sme museli použiť ističe od výrobcu Schneider Electric

3. Kvôli nedostatku ističov EATON sme museli použiť ističe od výrobcu Schneider Electric


Mapa