Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 39-49, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Garáže
5/2022

Návrat na bytový dom

Gallayova 39-49
Bratislava

Nasledujúca služba

Pivnice
6/2022


Popis

V júni 2022 sme pokračovali v rekonštrukcii elektro rozvodov bytového domu na Gallayovej ulici 39-49 v Bratislave.

Vchody 43-49 majú výťahy. Do každej strojovne výťahu sme dotiahli nový prívod z rozvádzača RSP.

Použili sme bezhalogénové káble s funkčnou odolnosťou CXKE-V-J 5x4.

Vodorovné vedenie sme viedli spolu s hlavným vedením HDV a zvislé vedenie cez výťahové šachty.

Do strojovne sme dotiahli aj vodič hlavného pospojovania.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

6/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa