RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Garáže
6/2020

Nasledujúca služba

Bytové prívody
9/2020


Popis

V júni 2020 sme pokračovali v rekonštrukcii elektrorozvodov v bytovom dome Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 v Bratislave.

Postupne prišla na rad aj výmena rozvádzačov RSP.

Pôvodné jadro JOP so starými istiacimi prvkami sme zdemontovali a nahradili novým rozvádačom EATON s istiacimi prvkami podľa projektu.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

6/2020


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Výroba RSP

1. Výroba RSP

Hotový RSP

2. Hotový RSP

RSP na svojom mieste po zapojení

3. RSP na svojom mieste po zapojení

RSP v JOP na mieste pôvodného rozvázača spoločných priestorov

4. RSP v JOP na mieste pôvodného rozvázača spoločných priestorov

Nový RE a RSP tesne po zapojení

5. Nový RE a RSP tesne po zapojení

RSP Púpavová 4

6. RSP Púpavová 4

RSP Púpavová 4

7. RSP Púpavová 4

RSP Púpavová 4

8. RSP Púpavová 4

RSP a RE Púpavová 4

9. RSP a RE Púpavová 4

RSP Púpavová 2

10. RSP Púpavová 2

RSP Púpavová 2

11. RSP Púpavová 2

RSP Púpavová 2

12. RSP Púpavová 2

RSP Púpavová 2

13. RSP Púpavová 2

RSP Pustá 1

14. RSP Pustá 1

RSP Pustá 1

15. RSP Pustá 1

RSP Pustá 1

16. RSP Pustá 1

RSP Pustá 1

17. RSP Pustá 1

RSP Pustá 1

18. RSP Pustá 1

RSP Pustá 3

19. RSP Pustá 3

RSP Pustá 3

20. RSP Pustá 3

RSP Pustá 3

21. RSP Pustá 3

RSP Pustá 3

22. RSP Pustá 3

RSP Pustá 5

23. RSP Pustá 5

RSP Pustá 5

24. RSP Pustá 5

RSP Pustá 5

25. RSP Pustá 5

RSP Pustá 7

26. RSP Pustá 7

RSP Pustá 7

27. RSP Pustá 7

RSP Púpavová 40

28. RSP Púpavová 40

RSP Púpavová 40

29. RSP Púpavová 40

RSP Púpavová 40

30. RSP Púpavová 40

RSP Púpavová 40

31. RSP Púpavová 40

RSP a RE Púpavová 40

32. RSP a RE Púpavová 40

RSP a RE Púpavová 40

33. RSP a RE Púpavová 40

RSP Púpavová 40

34. RSP Púpavová 40

Bytové prívody aj HDV sme viedli v bezhalogénových parapetných zľaboch

35. Bytové prívody aj HDV sme viedli v bezhalogénových parapetných zľaboch

RSP Púpavová 38

36. RSP Púpavová 38

RSP Púpavová 38

37. RSP Púpavová 38

RSP Púpavová 38

38. RSP Púpavová 38

RSP Púpavová 38

39. RSP Púpavová 38

RSP Púpavová 38

40. RSP Púpavová 38


Mapa