RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Garáže
6/2020


Popis

V júni 2020 sme pokračovali v rekonštrukcii elektrorozvodov v bytovom dome Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 v Bratislave.

Postupne prišla na rad aj výmena rozvádzačov RSP.

Pôvodné jadro JOP so starými istiacimi prvkami sme zdemontovali a nahradili novým rozvádačom EATON s istiacimi prvkami podľa projektu.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

6/2020


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Výroba RSP

1. Výroba RSP

Hotový RSP

2. Hotový RSP

RSP na svojom mieste po zapojení

3. RSP na svojom mieste po zapojení

RSP v JOP na mieste pôvodného rozvázača spoločných priestorov

4. RSP v JOP na mieste pôvodného rozvázača spoločných priestorov

Nový RE a RSP tesne po zapojení

5. Nový RE a RSP tesne po zapojení


Mapa