RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Púpavová 39-45, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Púpavová 39-45
Bratislava


Popis

V decembri 2015 sme v bytovom dome na Púpavovej 39-45 v Bratislave kompletne nanovo vykáblovali RE rozvádzače vo všetkých 4 vchodoch.

Pôvodné hliníkové vodiče boli už na mnohých miestach poškodené, nadpájané, resp. bez izolácie. Staré vodiče sme nahradili medenými pevnými vodičmi CY 4, 6 a 10.

Po prerobení sme zabezpečili hromadné zaplombovanie elektromerov pracovníkmi rozvodných závodov.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

12/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

1. Otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

Otvorená JOP po rekonštrukcii

2. Otvorená JOP po rekonštrukcii

Pôvodné Al žily sme nahradili pevnými Cu vodičmi CY4, 6 a 10

3. Pôvodné Al žily sme nahradili pevnými Cu vodičmi CY4, 6 a 10

Pôvodné Al vodiče boli na mnohých miestach pripojenia tepelne poškodené, najmä vodiče PEN

4. Pôvodné Al vodiče boli na mnohých miestach pripojenia tepelne poškodené, najmä vodiče PEN

Všetky elektromery sme odplombovali a vykáblovali nanovo medenými vodičmi

5. Všetky elektromery sme odplombovali a vykáblovali nanovo medenými vodičmi


Mapa