Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Račianska 143/A, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Račianska 143/A
Bratislava

Nasledujúca služba

DEK SIEŤ
2/2016


Popis

V septembri 2014 sme zabezpečili bytový dom na Račianskej 143/A v Bratislave systémom DEK SIEŤ.

V rozľahlom objekte sa nachádzali 3 hliníkové brány (hlavný vchod, zadný vchod, druhý zadný vchod) a plastové dvere vedúce do pivníc. Na všetky 4 brány sme namontovali dotykový prístupový systém DEK SIEŤ v kombinácii s hliníkovými lištami s EMG zámkami.

Všetky brány sme zosieťovali a vyviedli na určené miesto kvôli správe prístupového systému bytového domu oprávnenými osobami zastupujúcimi vlastníkov bytov.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

9/2014


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hlavná brána do bytového domu, kde sme museli použiť 2 krátke lišty s EMG zámkami namiesto jednej dlhej, keďže sokel pod oknom zasahoval aj ku krídlu dverí.

1. Hlavná brána do bytového domu, kde sme museli použiť 2 krátke lišty s EMG zámkami namiesto jednej dlhej, keďže sokel pod oknom zasahoval aj ku krídlu dverí.

Existujúca brána na klasické zamykanie bývala často otvorená

2. Existujúca brána na klasické zamykanie bývala často otvorená

Dvojica EMG zámkov drží dvere zavreté silou približne 600 kg

3. Dvojica EMG zámkov drží dvere zavreté silou približne 600 kg

Pohľad na bránu z interiéru

4. Pohľad na bránu z interiéru

Požiarne tlačidlo slúžiace na odblokovanie brány v príprade nutnej evakuácie

5. Požiarne tlačidlo slúžiace na odblokovanie brány v príprade nutnej evakuácie

Zadný vstup do bytového domu

6. Zadný vstup do bytového domu

Na zabezpečenie brány sme použili dlhú lištu s dvojicou EMG zámkov

7. Na zabezpečenie brány sme použili dlhú lištu s dvojicou EMG zámkov

Pri pootvorených dverách je vidieť horný magnet

8. Pri pootvorených dverách je vidieť horný magnet

Pri pootvorených dverách zvnútra je vidieť nárazovú platničku ku spodnému EMG zámku

9. Pri pootvorených dverách zvnútra je vidieť nárazovú platničku ku spodnému EMG zámku

Plastovú dvojkrídlovú bránu vedúcu do pivníc sme zabezpečili takisto použitím hliníkovej lišty s dvojicou EMG zámkov

10. Plastovú dvojkrídlovú bránu vedúcu do pivníc sme zabezpečili takisto použitím hliníkovej lišty s dvojicou EMG zámkov

11. "Fabkovú" vložku sme demontovali a otvor zaslepili

Pri pootvorenej bráne vidíme spodný EMG zámok

12. Pri pootvorenej bráne vidíme spodný EMG zámok

Nárazová platnička dosadne pri zavretí na EMG zámok

13. Nárazová platnička dosadne pri zavretí na EMG zámok

Plastová brána zvnútra, vpravo hore je vidieť dvojica krabíc s operačnými jednotkami

14. Plastová brána zvnútra, vpravo hore je vidieť dvojica krabíc s operačnými jednotkami

Vonkajší pohľad na druhý zadný vchod

15. Vonkajší pohľad na druhý zadný vchod

Na dverách sú vidieť stopy po páčení pri neoprávnenom vstupe do domu zatlačením jazýčka zámku

16. Na dverách sú vidieť stopy po páčení pri neoprávnenom vstupe do domu zatlačením jazýčka zámku

Pohľad zvnútra pri pootvorených dverách

17. Pohľad zvnútra pri pootvorených dverách

Druhý zadný vstup zvnútra

18. Druhý zadný vstup zvnútra

Dvojica zabezpečených brán

19. Dvojica zabezpečených brán


Mapa