Studenohorská 17,19, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 6/2022  
2. Hlavné domové vedenie 9/2022  
3. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 9/2022  
4. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 9/2022  
5. Výťahové prívody 9/2022  
6. Bytové prívody 10/2022  
7. LED Senzorové osvetlenie 10/2022  
8. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 10/2022  
9. Prepäťové ochrany + pospojovanie 10/2022  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Studenohorská 17,19, Bratislava

1. Bytový dom Studenohorská 17,19, Bratislava

Bytový dom Studenohorská 17,19, Lamač

2. Bytový dom Studenohorská 17,19, Lamač

Bytový dom na Studenohorskej ulici č.17,19 v Bratislave

3. Bytový dom na Studenohorskej ulici č.17,19 v Bratislave

Bytový dom na Studenohorskej ulici č.17,19 v Lamači

4. Bytový dom na Studenohorskej ulici č.17,19 v Lamači

Bytový dom Studenohorská 17,19, Bratislava

5. Bytový dom Studenohorská 17,19, Bratislava

Hlavné domové vedenie

Miesto vstupu hlavných domových vedení do paneláku

1. Miesto vstupu hlavných domových vedení do paneláku

Koniec hlavného domového vedenia v JOP na vrchnom podlaží

2. Koniec hlavného domového vedenia v JOP na vrchnom podlaží

HDV prechádza bez prerušenia cez stupačkové svorkovnice s krytom

3. HDV prechádza bez prerušenia cez stupačkové svorkovnice s krytom

Vľavo je hlavný vypínač hlavného domového vedenia

4. Vľavo je hlavný vypínač hlavného domového vedenia

HDV prechádza suterénom v OBO gripoch

5. HDV prechádza suterénom v OBO gripoch

HDV v suteréne

6. HDV v suteréne

Miesto vstupu HDV do bytového domu z interiéru

7. Miesto vstupu HDV do bytového domu z interiéru

Spolu s HDV vstupujú do domu aj prívody pre výťahy istené v prípojkovej skrini

8. Spolu s HDV vstupujú do domu aj prívody pre výťahy istené v prípojkovej skrini

Prípojková skriňa s dvoma HDV a dvoma privodmi pre výťahy

9. Prípojková skriňa s dvoma HDV a dvoma privodmi pre výťahy

Elektromerové rozvádzače

Počas vykáblovávania elektromerov

1. Počas vykáblovávania elektromerov

Nové bytové ističe v prevlečných krytoch sú napojené z nových stupačkových svorkovníc

2. Nové bytové ističe v prevlečných krytoch sú napojené z nových stupačkových svorkovníc

Po repasii RE rozvádzačov

3. Po repasii RE rozvádzačov

Chýba už len zakrytovať spodnú časť RE

4. Chýba už len zakrytovať spodnú časť RE

Elektromery sú vykáblované nanovo vodičmi CY4,6,10

5. Elektromery sú vykáblované nanovo vodičmi CY4,6,10

Dva bytové elektromery a jeden pre meranie spoločných priestorov

6. Dva bytové elektromery a jeden pre meranie spoločných priestorov

Po vykáblovaní elektromerov

7. Po vykáblovaní elektromerov

Trojica nových ističov v prevlečných krytoch po namontovaní krycieho plechu

8. Trojica nových ističov v prevlečných krytoch po namontovaní krycieho plechu

Pivničné priestory

Prachotesné LED svietidlo PHILIPS

1. Prachotesné LED svietidlo PHILIPS

Nové LED osvetlenie pivničných priestorov

2. Nové LED osvetlenie pivničných priestorov

Nové LED osvetlenie vrátane novej kabeláže

3. Nové LED osvetlenie vrátane novej kabeláže

Malé miestnosti sme osvetlili LED svietidlami LEDVANCE

4. Malé miestnosti sme osvetlili LED svietidlami LEDVANCE

V spojovacej chodbe boli ponechané pôvodné LED svietidlá na stenách

5. V spojovacej chodbe boli ponechané pôvodné LED svietidlá na stenách

Pivničná chodba osvetlená LED svietidlami

6. Pivničná chodba osvetlená LED svietidlami

Prednostne používame overené prachotesné LED svietidlá od firmy PHILIPS

7. Prednostne používame overené prachotesné LED svietidlá od firmy PHILIPS

Výťahové prívody

HDV v suteréne spolu s výťahovým prívodom z prípojkovej skrine

1. HDV v suteréne spolu s výťahovým prívodom z prípojkovej skrine

Káblová trasa v strojovni výťahu - v oplechovaní začína zvislá káblová trasa zo suterénu

2. Káblová trasa v strojovni výťahu - v oplechovaní začína zvislá káblová trasa zo suterénu

Spolu s HDV vstupujú do domu aj prívody pre výťahy istené v prípojkovej skrini

3. Spolu s HDV vstupujú do domu aj prívody pre výťahy istené v prípojkovej skrini

Prípojková skriňa s dvoma HDV a dvoma privodmi pre výťahy

4. Prípojková skriňa s dvoma HDV a dvoma privodmi pre výťahy

Istenie prívodu k výťahu v spodnej časti RSP

5. Istenie prívodu k výťahu v spodnej časti RSP

Bytové prívody

Nové naťahané bytové prívody pripravené na zapojenie do bytových rozvádzačov spolu s vodičom pospojovania

1. Nové naťahané bytové prívody pripravené na zapojenie do bytových rozvádzačov spolu s vodičom pospojovania

Bytové prívody po dokončení

2. Bytové prívody po dokončení

Bytové prívody sú uložené v bezhalogénových lištách

3. Bytové prívody sú uložené v bezhalogénových lištách

LED senzorové osvetlenie

Nové LED svietidlá LEDVANCE pred bytmi

1. Nové LED svietidlá LEDVANCE pred bytmi

LED svietidlo PHILIPS v kobke za výťahom

2. LED svietidlo PHILIPS v kobke za výťahom

Nové LED senzorové osvetlenie LEDVANCE

3. Nové LED senzorové osvetlenie LEDVANCE

Rozvádzače spoločných priestorov

Namontovaný nový RSP bez vnútorného krytu

1. Namontovaný nový RSP bez vnútorného krytu

Nový RSP sme namontovali do JOP na miesto pôvodnej výzbroje

2. Nový RSP sme namontovali do JOP na miesto pôvodnej výzbroje

Nový RSP po namontovaní vnútorného krytu

3. Nový RSP po namontovaní vnútorného krytu

Nový RSP je namontovaný

4. Nový RSP je namontovaný

V novom RSP sme kvôli rýchlej orientácii označili istiace prvky

5. V novom RSP sme kvôli rýchlej orientácii označili istiace prvky

Prepäťové ochrany

V spodnej časti JOP na 1.poschodí sú umiestnené hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťah a v strednej časti stredné prepäťové ochrany pre byty

1. V spodnej časti JOP na 1.poschodí sú umiestnené hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťah a v strednej časti stredné prepäťové ochrany pre byty

Stredné prepäťové ochrany pre byty

2. Stredné prepäťové ochrany pre byty

Stredné prepäťové ochrany po namontovaní krycích plechov

3. Stredné prepäťové ochrany po namontovaní krycích plechov

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je umiestnená na každom poschodí v hornej časti JOP skrine

4. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je umiestnená na každom poschodí v hornej časti JOP skrine

Hlavné prepäťové ochrany (čierne) pre HDV a pre výťah

5. Hlavné prepäťové ochrany (čierne) pre HDV a pre výťah

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty (jeden je trojfázový)

6. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty (jeden je trojfázový)


Správca

Správcovské bratislavské družstvo


Mapa