Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Súmračná 15-23, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Súmračná 15-23
Bratislava

Nasledujúca služba

SO LED žiarovky
11/2016


Popis

V októbri 2016 sme nainštalovali do celého bytového domu na Súmračnej ulici č. 15-23 v Bratislave prepäťovú ochranu silových rozvodov KIWA.

Na prívodný kábel HDV pre jednotlivé vchody sme nainštalovali prepäťovú ochranu triedy 1 (zvodič bleskových prúdov) spolu s akustickou signalizáciou poruchového stavu. Túto sme namontovali do nemeranej časti v JOP rozvádzačoch na prízemí.

Výťahy, spoločné priestory a všetky byty sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana), ktoré sme namontovali do meranej časti rozvodu do JOP skríň.

Jemnú prepäťovú ochranu (trieda 3) sme neriešili. Túto si musia vlastníci bytov vyriešiť sami či už formou predlžovacích prívodov s prepäťovou ochranou, alebo výmenou zásuviek za zásuvky s P.O.

Súčasťou vnútornej ochrany pred atmosférickým prepätím je aj zhotovenie hlavného pospojovania s prípojnicami HOP na každom poschodí bytového domu. K týmto prípojniciam sa pripájajú všetky vodivé časti potrubí a pod.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

10/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Prepäťové ochrany triedy 2 pre byty

1. Prepäťové ochrany triedy 2 pre byty

Príprava prepäťových ochrán na montáž

2. Príprava prepäťových ochrán na montáž

Prepäťové ochrany triedy 2 a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania (vľavo)

3. Prepäťové ochrany triedy 2 a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania (vľavo)

Trojfázový elektromer je pre výťah - tiež má P.O. triedy 2

4. Trojfázový elektromer je pre výťah - tiež má P.O. triedy 2

Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) so signalizáciou poruchového stavu

5. Hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) so signalizáciou poruchového stavu


Mapa