Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Veternicová 21-27, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Veternicová 21-27
Bratislava

Nasledujúca služba

DDS priama voľba
8/2017


Popis

V máji 2010 sme namontovali DEK systém do 6 nových Al brán bytového domu na Veternicovej ulici č. 21-27 v Bratislave.

Všetky operačné jednotky DEK systému sme zosieťovali kvôli správe databázy z jedného miesta zástupcom vlastníkov bytov.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

5/2010


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Nová Al brána s namontovaným DEK systémom a analógovým tablom Karát

1. Nová Al brána s namontovaným DEK systémom a analógovým tablom Karát

Nová Al brána s namontovaným DEK systémom

2. Nová Al brána s namontovaným DEK systémom

Nová Al brána s namontovaným DEK systémom - detail

3. Nová Al brána s namontovaným DEK systémom - detail

Nová Al brána s namontovaným DEK systémom - dotyková plocha s chráničkou

4. Nová Al brána s namontovaným DEK systémom - dotyková plocha s chráničkou


Mapa