Prístupový systém BES MIFARE

Služba realizovaná v bytovom dome Jána Dalloša 37-39, Sládkovičovo

 

Predchádzajúca služba

Výťahové prívody
6-8/2017

Návrat na bytový dom

Jána Dalloša 37-39
Sládkovičovo


Popis

V júli 2019 sme bytový dom na ulici Jána Dalloša 37, 38, 39 v Sládkovičove zabezpečili bezdotykovým prístupovým systémom BES MIFARE.

Do 3 predných dvojkrídlových a 3 zadných jednokrídlových hliníkových dverí sme namontovali prístupový systém s elektromagnetickými zámkami.

Všetky brány sme zosieťovali a vyviedli do kancelárie spoločenstva, odkiaľ sa celý systém dá spravovať cez pripojený počítač.

Na predné brány sme namontovali AL lišty s dvojicou EMG zámkov, ktoré držia bránu zavretú silou 2 x 300 kg.

Na zadné brány sme použili krátke lišty s EMG zámkom (sila 300 kg).

Prístupový systém sme prepojili s existujúcim digitálnym dorozumievacím systémom, aby sa predné brány dali otvoriť na diaľku z vyzvoneného bytu.

Viac informácií o službe: Bezdotykový prístupový systém BES MIFARE


Obdobie

7/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Zadný vchod s prístupovým systémom BES MIFARE

1. Zadný vchod s prístupovým systémom BES MIFARE

Odchodové tlačidlo s LED podsvietením

2. Odchodové tlačidlo s LED podsvietením

Hliníková lišta s EMG zámkom (prídržná sila 300 kg)

3. Hliníková lišta s EMG zámkom (prídržná sila 300 kg)

Protikus k elektromagnetickému zámku

4. Protikus k elektromagnetickému zámku

Lišta s EMG zámkom

5. Lišta s EMG zámkom

EMG zámok v AL lište

6. EMG zámok v AL lište

Zaslepený otvor po vymontovanej fabke

7. Zaslepený otvor po vymontovanej fabke

Plechová krabica s elektronikou pre prístupový systém

8. Plechová krabica s elektronikou pre prístupový systém

Kovová krabica pre prístupový systém

9. Kovová krabica pre prístupový systém

Operačná jednotka a zdroj sú umiestnené v kovovej krabici v blízkosti brány

10. Operačná jednotka a zdroj sú umiestnené v kovovej krabici v blízkosti brány

Predná AL brána s namontovaným BES MIFARE systémom

11. Predná AL brána s namontovaným BES MIFARE systémom

Odchodové tlačidlo s LED podsvietením

12. Odchodové tlačidlo s LED podsvietením

MIFARE čítačka

13. MIFARE čítačka

AL lišta s dvojicou EMG zámkov pri otvorených dverách

14. AL lišta s dvojicou EMG zámkov pri otvorených dverách

Protikus k EMG zámku

15. Protikus k EMG zámku

Protikus k dolnému EMG zámku

16. Protikus k dolnému EMG zámku

EMG zámok v AL lište

17. EMG zámok v AL lište

Pootvorené dvere s EMG zámkami

18. Pootvorené dvere s EMG zámkami

Predný vchod do bytového domu zabezpečený bezdotykovým systémom BES MIFARE

19. Predný vchod do bytového domu zabezpečený bezdotykovým systémom BES MIFARE


Mapa