Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Jána Dalloša 37-39, Sládkovičovo

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
6-8/2017

Návrat na bytový dom

Jána Dalloša 37-39
Sládkovičovo

Nasledujúca služba

RSP starý spôsob
6-8/2017


Popis

V mesiacoch jún až august 2017 sme v rámci elektro-obnovy bytového domu na ulici Jána Dalloša 37, 38, 39 v Sládkovičove bytový dom dozbrojili prepäťovými ochranami triedy I a II.

Hlavné prepäťové ochrany sme umiestnili v skriniach JOP na prízemí do nemeranej časti rozvodu.

Stredné prepäťové ochrany sme umiestnili do meranej časti rozvodu pre všetky odberné miesta (byty + výťah a spoločné priestory).

Zhotovili sme aj hlavné pospojovanie pre všetky vchody, ku ktorému sme pripojili bytové rozvodnice, prepäťové ochrany a vodorovné rozvody plynu, vody a kúrenia.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

6-8/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Prepaťové ochrany triedy II, pre jednotlivé byty. Vľavo umiestnená ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania.

1. Prepaťové ochrany triedy II, pre jednotlivé byty. Vľavo umiestnená ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania.

Stredné prepäťové ochrany na prízemí

2. Stredné prepäťové ochrany na prízemí

Hlavná prepäťová ochrana je pod zaplombovaným krytom v spodnej časti rozvádzača

3. Hlavná prepäťová ochrana je pod zaplombovaným krytom v spodnej časti rozvádzača

Stredné prepäťové ochrany a prípojnica hlavného pospojovania

4. Stredné prepäťové ochrany a prípojnica hlavného pospojovania

Zakrytované stredné prepäťovky na prízemí

5. Zakrytované stredné prepäťovky na prízemí


Mapa