Hviezdoslavova 66-70, Zlaté Moravce

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 3/2015  
2. Prepäťové ochrany + pospojovanie 4/2015  

Fotogalérie

Bytový dom

Obyvatelia bytového domu už môžu aj v búrkovom období kľudne spávať.

1. Obyvatelia bytového domu už môžu aj v búrkovom období kľudne spávať.

Inštaláciou prepäťových ochrán si spoľahlivo ochránite elektronické zariadenia v byte pred atmosferickým prepätím, rovnako ako aj pred prepätiami v sieti spôsobenými spínacími procesmi.

2. Inštaláciou prepäťových ochrán si spoľahlivo ochránite elektronické zariadenia v byte pred atmosferickým prepätím, rovnako ako aj pred prepätiami v sieti spôsobenými spínacími procesmi.

Prepäťová ochrana

Pôvodný rozvádzač s istením obvodov spoločných priestorov. Prepäťovými ochranami triedy 2 sme v ňom ochránili výťah, dva byty a jednofázové obvody spoločných priestorov.

1. Pôvodný rozvádzač s istením obvodov spoločných priestorov. Prepäťovými ochranami triedy 2 sme v ňom ochránili výťah, dva byty a jednofázové obvody spoločných priestorov.

Spodná nemeraná časť rozvádzača s káblovým prívodom prechádzajúcim cez stupačkovú svorkovnicu

2. Spodná nemeraná časť rozvádzača s káblovým prívodom prechádzajúcim cez stupačkovú svorkovnicu

Pohľad na prepäťovo ochránený rozvádzač po odmontovaní krycieho plechu

3. Pohľad na prepäťovo ochránený rozvádzač po odmontovaní krycieho plechu

Pod prepäťovými ochranami je umiestnená ekvipotenciálna svorkovnica hlavného pospojovania

4. Pod prepäťovými ochranami je umiestnená ekvipotenciálna svorkovnica hlavného pospojovania

Nemeraná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou (triedy 1)

5. Nemeraná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou (triedy 1)

Pohľad zvrchu na hornú časť rozvádzača so strednými prepäťovkami

6. Pohľad zvrchu na hornú časť rozvádzača so strednými prepäťovkami

Rozvádzač s prepäťovými ochranami po zakrytovaní plechom

7. Rozvádzač s prepäťovými ochranami po zakrytovaní plechom

Rozvádzač RE na poschodí. Strednými prepäťovými ochranami sme ochránili dva byty. Jeden z nich mal jednofázový a jeden trojfázový prívod.

8. Rozvádzač RE na poschodí. Strednými prepäťovými ochranami sme ochránili dva byty. Jeden z nich mal jednofázový a jeden trojfázový prívod.

Dva jednofázové byty ochránené strednými prepäťovkami

9. Dva jednofázové byty ochránené strednými prepäťovkami


Mapa