Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Hviezdoslavova 66-70, Zlaté Moravce

 

Predchádzajúca služba

Projekt
3/2015

Návrat na bytový dom

Hviezdoslavova 66-70
Zlaté Moravce


Popis

V apríli 2015 sme prepäťovo ochránili silové rozvody bytového domu na Hviezdoslavovej ulici 66-70 v Zlatých Moravciach.

Prvý stupeň prepäťovej ochrany spočíval v inštalácii prepäťových ochrán triedy 1 na hlavné prívody v 3 vchodoch paneláku.

Druhý stupeň ochrany sme vyriešili inštaláciou prepäťových ochrán pre všetky byty, pre výťahy a pre osvetlenia.

V JOP-kách sme zriadili hlavné pospojovanie vodičom CY 16mm2, ktoré prechádza na každom podlaží ekvipotenciálnou prípojnicou a slúži aj na uzemnenie prepäťových ochrán.

Inštaláciou prepäťových ochrán sme ochránili ďaľší bytový dom zvnútra pred atmosférickým prepätím a pred prepätím vznikajúcim v sieti spínacími procesmi.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

4/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodný rozvádzač s istením obvodov spoločných priestorov. Prepäťovými ochranami triedy 2 sme v ňom ochránili výťah, dva byty a jednofázové obvody spoločných priestorov.

1. Pôvodný rozvádzač s istením obvodov spoločných priestorov. Prepäťovými ochranami triedy 2 sme v ňom ochránili výťah, dva byty a jednofázové obvody spoločných priestorov.

Spodná nemeraná časť rozvádzača s káblovým prívodom prechádzajúcim cez stupačkovú svorkovnicu

2. Spodná nemeraná časť rozvádzača s káblovým prívodom prechádzajúcim cez stupačkovú svorkovnicu

Pohľad na prepäťovo ochránený rozvádzač po odmontovaní krycieho plechu

3. Pohľad na prepäťovo ochránený rozvádzač po odmontovaní krycieho plechu

Pod prepäťovými ochranami je umiestnená ekvipotenciálna svorkovnica hlavného pospojovania

4. Pod prepäťovými ochranami je umiestnená ekvipotenciálna svorkovnica hlavného pospojovania

Nemeraná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou (triedy 1)

5. Nemeraná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou (triedy 1)

Pohľad zvrchu na hornú časť rozvádzača so strednými prepäťovkami

6. Pohľad zvrchu na hornú časť rozvádzača so strednými prepäťovkami

Rozvádzač s prepäťovými ochranami po zakrytovaní plechom

7. Rozvádzač s prepäťovými ochranami po zakrytovaní plechom

Rozvádzač RE na poschodí. Strednými prepäťovými ochranami sme ochránili dva byty. Jeden z nich mal jednofázový a jeden trojfázový prívod.

8. Rozvádzač RE na poschodí. Strednými prepäťovými ochranami sme ochránili dva byty. Jeden z nich mal jednofázový a jeden trojfázový prívod.

Dva jednofázové byty ochránené strednými prepäťovkami

9. Dva jednofázové byty ochránené strednými prepäťovkami


Mapa