Dorozumievací systém

Dorozumievací systém (domáce telefóny)