Núdzové osvetlenie

NO - Núdzové osvetlenie

 

O službe

Núdzové svietidlá slúžia ako osvetlenie v prípade zlyhania elektrického napätia. Núdzové osvetlenie teda zaisťuje bezpečné opustenie miestnosti v prípade výpadku prúdu či iného nebezpečenstva. Núdzové svietidlá sú vybavené dobíjacími batériami a elektronickým obvodom, ktorý v prípade výpadku napätia automaticky svietidlo zapne.

Núdzové osvetlenie je možné využiť všade tam, kde sa zhromažďuje viac ľudí a kde by núdzové svietidlá mohli pomôcť pri orientácii napríklad firmy, reštaurácie, školy, chodby, únikové východy, pivnice, obchody, nemocnice, sklady a pod.

 

Novinkou je LED núdzové svietidlo, ktoré je absolútne nenáročné na spotrebu elektrickej energie.


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 NO 5/2023
2. Bratislava, Ružinov, Rezedová 28 NO 12/2022
3. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 NO 7/2022
4. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 NO 4/2022
5. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 NO 12/2021
6. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 NO 11/2021
7. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 NO 8/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 NO 5/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 NO 1-2/2021
10. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 NO 12/2020
11. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 NO 8/2020
12. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 NO 4-5/2020
13. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 NO 10/2019
14. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 NO 6-7/2019
15. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 NO 4-5/2019
16. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 NO 12/2018-3/2019
17. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 NO 9-11/2018
18. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 NO 4/2018
19. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 NO 12/2017-2/2018
20. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 NO 6-8/2017
21. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 NO 5-6/2017
22. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 NO 1/2017
23. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 NO 11/2016
24. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 NO 8/2016
25. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 NO 5/2016
26. Bratislava, Karlova Ves, Novackého 1-3 NO 8/2015
27. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 NO 4/2014