Prepäťové ochrany

Prepäťové ochrany + pospojovanie

 

O službe

Pre bytové domy ponúkame možnosť vnútornej ochrany pred atmosferickým prepätím - návrh, dodávku a montáž prepäťovej ochrany. Prepäťovými ochranami sme schopní dozbrojiť takmer každý typ bytového domu.

Okrem ochrany spotrebičov pred naindukovanými prepäťovými vlnami šíriacimi sa smerom do domu prívodnými káblami po údere blesku slúži prepäťová ochrana aj na ochranu pred menej nebezpečnými prepätiami spôsobenými spínacími procesmi v elektrickej sieti. Tieto postupne degradujú elektroniku v elektrických spotrebičoch a zariadeniach, čím znižujú ich životnosť až o 50%. Inštaláciou prepäťových ochrán tým dosiahnete predĺženie životnosti spotrebičov a zariadení na zhruba dvojnásobok.

Dodávke a montáži prepäťových ochrán predchádza obhiadka bytového domu, na ktorej vieme zhodnotiť stav elektrorozvodov a navrhnúť najoptimálnejšie riešenie dozbrojenia rozvodov prepäťovými ochranami.

Bez nutnosti vstupu do bytov vieme ošetriť bytový dom prepäťovými ochranami prvých dvoch stupňov v trojstupňovej škále. Dodávku tretieho stupňa (jemnej ochrany) vieme dodať po individuálnej dohode s vlastníkmi bytov. Táto sa totiž montuje do bezprostrednej blízkosti chránených zariadení buď ako súčasť zásuvky, alebo ako predlžovací prívod so zabudovanou jemnou ochranou.

 

Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 PO 4/2022
2. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 PO 2/2022
3. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021
4. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 PO 11/2021
5. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 PO 10/2021
6. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 PO 4/2021
7. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 PO 3/2021
8. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 PO 1/2021
10. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 PO 2-4/2020
11. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 PO 6-7/2019
12. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 PO 4-5/2019
13. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 PO 12/2018-3/2019
14. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
15. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 PO 12/2017-2/2018
16. Stupava, Jilemnického 16-18 PO 8/2017
17. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017
18. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 PO 5-6/2017
19. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 PO 3/2017
20. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 PO 12/2016
21. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 PO 10/2016
22. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 PO 6/2016
23. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 PO 4/2016
24. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 PO 3/2016
25. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 PO 4/2015
26. Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015
27. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 PO 2/2015
28. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 PO 2/2015
29. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 PO 11/2014
30. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 PO 10/2014