Prepäťové ochrany

Prepäťové ochrany + pospojovanie

 

O službe

Pre bytové domy ponúkame možnosť vnútornej ochrany pred atmosferickým prepätím - návrh, dodávku a montáž prepäťovej ochrany. Prepäťovými ochranami sme schopní dozbrojiť takmer každý typ bytového domu.

Okrem ochrany spotrebičov pred naindukovanými prepäťovými vlnami šíriacimi sa smerom do domu prívodnými káblami po údere blesku slúži prepäťová ochrana aj na ochranu pred menej nebezpečnými prepätiami spôsobenými spínacími procesmi v elektrickej sieti. Tieto postupne degradujú elektroniku v elektrických spotrebičoch a zariadeniach, čím znižujú ich životnosť až o 50%. Inštaláciou prepäťových ochrán tým dosiahnete predĺženie životnosti spotrebičov a zariadení na zhruba dvojnásobok.

Dodávke a montáži prepäťových ochrán predchádza obhiadka bytového domu, na ktorej vieme zhodnotiť stav elektrorozvodov a navrhnúť najoptimálnejšie riešenie dozbrojenia rozvodov prepäťovými ochranami.

Bez nutnosti vstupu do bytov vieme ošetriť bytový dom prepäťovými ochranami prvých dvoch stupňov v trojstupňovej škále. Dodávku tretieho stupňa (jemnej ochrany) vieme dodať po individuálnej dohode s vlastníkmi bytov. Táto sa totiž montuje do bezprostrednej blízkosti chránených zariadení buď ako súčasť zásuvky, alebo ako predlžovací prívod so zabudovanou jemnou ochranou.

 

Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21-23 PO 2/2022
2. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021
3. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 PO 11/2021
4. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 PO 10/2021
5. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 PO 4/2021
6. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 PO 3/2021
7. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 PO 1/2021
9. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 PO 2-4/2020
10. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 PO 6-7/2019
11. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 PO 4-5/2019
12. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 PO 12/2018-3/2019
13. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
14. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 PO 12/2017-2/2018
15. Stupava, Jilemnického 16-18 PO 8/2017
16. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017
17. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 PO 5-6/2017
18. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 PO 3/2017
19. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 PO 12/2016
20. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 PO 10/2016
21. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 PO 6/2016
22. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 PO 4/2016
23. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 PO 3/2016
24. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 PO 4/2015
25. Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015
26. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 PO 2/2015
27. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 PO 2/2015
28. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 PO 11/2014
29. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 PO 10/2014