Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Studenohorská 21,23, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
2/2022

Návrat na bytový dom

Studenohorská 21,23
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
2/2022


Popis

Vo februári 2022 sme pokračovali v elektro-obnove bytového domu na Studenohorskej ulici č. 21,23 v Lamači.

Spolu s hlavným domovým vedením vedú do oboch vchodov výťahové prívody.

Tieto sú merané a istené v JOP na prízemí a odtiaľ napájajú výťahy v suterénnych strojovniach.

V prípade požiaru je možné v prípojkovej skrini vypnúť hlavné domové vedenia v bytovom dome a ponechať funkčné výťahy, ktoré slúžia ako evakuačné.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

2/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Výťahový prívod z prípojkovej skrine je meraný a istený v JOP na 1NP. Odtiaľ vedie do výťahovej strojovne v suteréne.

1. Výťahový prívod z prípojkovej skrine je meraný a istený v JOP na 1NP. Odtiaľ vedie do výťahovej strojovne v suteréne.

Z prípojkovej skrine vedie pre každý z vchodov výťahový prívod a hlavné domové vedenie

2. Z prípojkovej skrine vedie pre každý z vchodov výťahový prívod a hlavné domové vedenie

Nový výťahový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

3. Nový výťahový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania


Mapa