RSP - starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Súmračná 15-23, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Núdzové osvetlenie
11/2016

Návrat na bytový dom

Súmračná 15-23
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
11/2016


Popis

V novembri 2016 sme v bytovom dome na Súmračnej ulici č. 15-23 v Bratislave zrekonštruovali rozvádzače spoločných priestorov RSP.

Pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými ističmi v prevlečných krytoch. Vymenili sme aj nulovacie svorkovnice, poodpájali nefunkčné káble, upratali zapojenie rozvádzačov. Nakoniec sme zrepasovali krycie plechy. Doplnili sme zásuvku napájanú cez prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Do rozvádzačov sme umiestnili jednopólové schémy skutočného zapojenia.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob


Obdobie

11/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodný rozvádzač RS so starými istiacimi prvkami

1. Pôvodný rozvádzač RS so starými istiacimi prvkami

Nové ističe, prúdový chránič a zásuvka

2. Nové ističe, prúdový chránič a zásuvka

Po rekonštrukcii RS sme ho zakrytovali pozinkovaným plechom

3. Po rekonštrukcii RS sme ho zakrytovali pozinkovaným plechom

Prvky sú kvôli bezpečnosti osadené v  prevlečných krytoch

4. Prvky sú kvôli bezpečnosti osadené v prevlečných krytoch


Mapa