HELPLUX, s.r.o.

 

HELPLUX
 

Spoločnosť HELPLUX je dlhoročným dodávateľom kvalitného núdzového osvetlenia, centrálnych batériových systémov a doplnkových svietidiel.

HELPLUX s.r.o. je oficiálny distribútor a zmluvný partner výrobcu EATON / CEAG pre Slovenskú a Českú republiku.


Kontakt

Prevádzka:
Pražská 2
949 01 Nitra
Slovenská republika
E-mail: info@helplux.sk

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Eva Šimovičová
Mobil: 0918 573 080
E-mail: simovicova@helplux.sk
Web: www.helplux.sk


Fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti:
Hlboká 45
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 36 657 646
IČ DPH: SK 2022220178
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu: SK28 0200 0000 0021 9433 9457
Výpis z ORSR: Helplux, s.r.o.


Produkty


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako dodávateľ materiálu:

1. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 NO 7/2022
2. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 NO 4/2022
3. Bratislava, Devínska Nová Ves, Hradištná 7-11 Pivnice 3/2022
4. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 NO 12/2021
5. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 NO 11/2021
6. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 NO 8/2021
7. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 NO 5/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
10. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 NO 1-2/2021
11. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 NO 12/2020
12. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 NO 8/2020
13. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 NO 4-5/2020
14. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 2-8 LED SO 1/2020
15. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 NO 10/2019
16. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 NO 6-7/2019
17. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 NO 4-5/2019
18. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 NO 12/2018-3/2019
19. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 NO 9-11/2018
20. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 NO 4/2018
21. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 NO 12/2017-2/2018
22. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 NO 6-8/2017
23. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 NO 5-6/2017
24. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 NO 1/2017
25. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 NO 11/2016
26. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 NO 8/2016
27. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 NO 5/2016
28. Bratislava, Karlova Ves, Novackého 1-3 NO 8/2015
29. Bratislava, Dúbravka, Homolova 8 NO 4/2014