Gallayova 2-10, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Dotykový prístupový systém DEK RAK (bez záznamu) 11/2012  
2. Digitálny dorozumievací systém DDS - priama voľba 11/2012  
3. Senzorové osvetlenie - klasické žiarovky 4/2013  
4. Elektro-rekonštrukcia - Garáže 9/2013  
5. Projekt 11/2022  
6. Hlavné domové vedenie 4/2023  
7. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 4/2023  
8. Prepäťové ochrany + pospojovanie 4/2023  
9. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 4/2023  
10. Núdzové osvetlenie 5/2023  
11. Bytové prívody 5/2023  
12. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 5/2023  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Gallayova 2-10, Bratislava

1. Bytový dom Gallayova 2-10, Bratislava

Predný vchod 2

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

2. Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

4. Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

5. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

6. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Zadný vchod 2

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

2. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Požiarne tlačidlo

4. Požiarne tlačidlo

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

5. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Predný vchod 4

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

2. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

4. Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

5. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Zadný vchod 4

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

2. Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

4. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

5. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

6. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Predný vchod 6

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

2. Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

4. Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

5. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

6. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Zadný vchod 6

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

2. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

4. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

5. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Predný vchod 8

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

2. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

4. Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

5. Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

6. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Zadný vchod 8

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

2. Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

4. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

5. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

6. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Predný vchod 10

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

2. Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

4. Zapustené EMG zámky, odchodové tlačidlo, schránky, požiarne tlačidlo s krytkou

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

5. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

6. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Zadný vchod 10

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

1. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

2. Požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

3. Otvorené dvere s dorazovými platničkami k EMG zámkom

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

4. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

5. Nová hliníková brána so zabudovaným DEK RAK systémom a DDS

Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

6. Digitálne tablo Karát s priamou voľbou a modulom DEK RAK, madlo

Garáže

Nový rozvádzač EATON s istením a podružnými digitálnymi elektromermi pre 11 garáží bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave

1. Nový rozvádzač EATON s istením a podružnými digitálnymi elektromermi pre 11 garáží bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave

Nový rozvádzač EATON s istením a podružnými digitálnymi elektromermi pre 11 garáží bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave

2. Nový rozvádzač EATON s istením a podružnými digitálnymi elektromermi pre 11 garáží bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave

Nový rozvádzač EATON s istením a podružnými digitálnymi elektromermi pre 11 garáží bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave

3. Nový rozvádzač EATON s istením a podružnými digitálnymi elektromermi pre 11 garáží bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave

Povrchová inštalácia prívodných káblov pre garáže

4. Povrchová inštalácia prívodných káblov pre garáže

Povrchová inštalácia prívodných káblov pre garáže

5. Povrchová inštalácia prívodných káblov pre garáže

Hlavné domové vedenie

Prípojková skriňa s pôvodným hliníkovým HDV (hlavným domovým vedením)

1. Prípojková skriňa s pôvodným hliníkovým HDV (hlavným domovým vedením)

Montáž nového HDV

2. Montáž nového HDV

JOP na prízemí, kde sa stretáva vodorovné a zvislé HDV

3. JOP na prízemí, kde sa stretáva vodorovné a zvislé HDV

Spodná časť rozvádzača na bežnom podlaží po ukončení prác pred zakrytovaním

4. Spodná časť rozvádzača na bežnom podlaží po ukončení prác pred zakrytovaním

Istenie nového HDV hlavným ističom EATON

5. Istenie nového HDV hlavným ističom EATON

Prípojková skriňa s novým HDV

6. Prípojková skriňa s novým HDV

Ukončenie HDV na vrchnom podlaží

7. Ukončenie HDV na vrchnom podlaží

Elektromerové rozvádzače

Pôvodné ističe sme vymenili za nové v prevlečných krytoch

1. Pôvodné ističe sme vymenili za nové v prevlečných krytoch

Ističe sme napojili z HDV medenými vodičmi

2. Ističe sme napojili z HDV medenými vodičmi

Elektromery sme po odplombovaní nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY

3. Elektromery sme po odplombovaní nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY

Spodná časť skrine JOP po rekonštrukcii, pripravená na zaplombovanie zo strany ZSDIS

4. Spodná časť skrine JOP po rekonštrukcii, pripravená na zaplombovanie zo strany ZSDIS

Spodná časť JOP bude rovnako ako elektromery zaplombovaná, nakoľko sa pod plechom nachádza nemeraná časť rozvodu

5. Spodná časť JOP bude rovnako ako elektromery zaplombovaná, nakoľko sa pod plechom nachádza nemeraná časť rozvodu

Prepäťové ochrany

Hlavná prepäťová ochrana (čierna) na prízemí v nemeranej časti rozvodu

1. Hlavná prepäťová ochrana (čierna) na prízemí v nemeranej časti rozvodu

Stredné prepäťovky pre 2 byty

2. Stredné prepäťovky pre 2 byty

Stredné prepäťovky pre 3 byty

3. Stredné prepäťovky pre 3 byty

Stredné prepäťové ochrany pre 3 jednofázové byty v JOP

4. Stredné prepäťové ochrany pre 3 jednofázové byty v JOP

Stredná prepäťová ochrana pre RSP a ekvipotenciálna prípojnica v RSP

5. Stredná prepäťová ochrana pre RSP a ekvipotenciálna prípojnica v RSP

Stredné prepäťovky pre byty po zakrytovaní a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

6. Stredné prepäťovky pre byty po zakrytovaní a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Stredné prepäťovky a svorkovnica hlavného pospojovania

7. Stredné prepäťovky a svorkovnica hlavného pospojovania

Stredné prepäťovky pre 1 trojfázový a 2 jednofázové byty

8. Stredné prepäťovky pre 1 trojfázový a 2 jednofázové byty

Rozvádzače spoločných priestorov

Pôvodný rozvádzač RSP na Gallayovej 10

1. Pôvodný rozvádzač RSP na Gallayovej 10

Nový rozvádzač RSP pri zostavovaní

2. Nový rozvádzač RSP pri zostavovaní

Namontovaný nový rozvádzač RSP v skrini JOP na Gallayovej 2

3. Namontovaný nový rozvádzač RSP v skrini JOP na Gallayovej 2

Otvorený rozvádzač RSP po namontovaní

4. Otvorený rozvádzač RSP po namontovaní

Nový RSP na svojom mieste

5. Nový RSP na svojom mieste

Nový RSP po zapojení bez vnútorného krytu

6. Nový RSP po zapojení bez vnútorného krytu

Otvorený RSP bez krytu po namontovaní na Gallayovej 6

7. Otvorený RSP bez krytu po namontovaní na Gallayovej 6

Núdzové osvetlenie

Núdzové svietidlo LEDUS 8

1. Núdzové svietidlo LEDUS 8

Núdzové osvetlenie vrátane novej kabeláže

2. Núdzové osvetlenie vrátane novej kabeláže

Autonómne núdzové svietidlá LEDUS 8 sú schopné pri výpadku napájania svietiť min. 120 minút

3. Autonómne núdzové svietidlá LEDUS 8 sú schopné pri výpadku napájania svietiť min. 120 minút

Overené núdzové svietidlo LEDUS 8

4. Overené núdzové svietidlo LEDUS 8

Núdzové osvetlenie únikových ciest z bytového domu

5. Núdzové osvetlenie únikových ciest z bytového domu

Inštaláciou núdzového osvetlenia sa zvýšila požiarna bezpečnosť v bytovom dome

6. Inštaláciou núdzového osvetlenia sa zvýšila požiarna bezpečnosť v bytovom dome

Bytové prívody

Nové bytové prívody v HF lištách

1. Nové bytové prívody v HF lištách

Bytové prívody vychádzajú zo zdvojených svoriek za elektromerom, vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice hlavného pospojovania

2. Bytové prívody vychádzajú zo zdvojených svoriek za elektromerom, vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice hlavného pospojovania

Do bytovej rozvodnice sme priviedli okrem silového prívodu aj vodič pospojovania

3. Do bytovej rozvodnice sme priviedli okrem silového prívodu aj vodič pospojovania

Nové bytové prívody zo skrine JOP

4. Nové bytové prívody zo skrine JOP

Pivničné priestory

Osvetlenie pivníc pomocou LED prachotesného svietidla PHILIPS

1. Osvetlenie pivníc pomocou LED prachotesného svietidla PHILIPS

Osvetlenie pivničných kobiek svietidlom v uličke

2. Osvetlenie pivničných kobiek svietidlom v uličke

Montáž svietidiel

3. Montáž svietidiel "na retiazky"

Osvetlenie pivničnej chodby

4. Osvetlenie pivničnej chodby

Povrchová kabeláž v pevných rúrkach

5. Povrchová kabeláž v pevných rúrkach

Umiestnenie svietidla tesne pod rúry

6. Umiestnenie svietidla tesne pod rúry


Správca

Správcovské bratislavské družstvo


Mapa