RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 2-10, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Gallayova 2-10
Bratislava

Nasledujúca služba

NO
5/2023


Popis

V apríli 2023 sme pokračovali v rekonštrukcii elektrorozvodov spoločných priestorov bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave.

Postupne prišli na rad aj rozvádzače RSP.

Pôvodné rozvádzače sme zdemontovali a nahradili novými, ktoré sme vyrobili v zmysle projektovej dokumentácie.

RSP obsahujú hlavný vypínač, istiace prvky všetkých obvodov v spoločných priestoroch bytového domu, strednú prepäťovú ochranu a ekvipotenciálnu prípojnicu hlavného pospojovania.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

4/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodný rozvádzač RSP na Gallayovej 10

1. Pôvodný rozvádzač RSP na Gallayovej 10

Nový rozvádzač RSP pri zostavovaní

2. Nový rozvádzač RSP pri zostavovaní

Namontovaný nový rozvádzač RSP v skrini JOP na Gallayovej 2

3. Namontovaný nový rozvádzač RSP v skrini JOP na Gallayovej 2

Otvorený rozvádzač RSP po namontovaní

4. Otvorený rozvádzač RSP po namontovaní

Nový RSP na svojom mieste

5. Nový RSP na svojom mieste

Nový RSP po zapojení bez vnútorného krytu

6. Nový RSP po zapojení bez vnútorného krytu

Otvorený RSP bez krytu po namontovaní na Gallayovej 6

7. Otvorený RSP bez krytu po namontovaní na Gallayovej 6


Mapa