RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 39-49, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Núdzové osvetlenie
4/2022

Návrat na bytový dom

Gallayova 39-49
Bratislava

Nasledujúca služba

Garáže
5/2022


Popis

V máji 2022 sme pokračovali v rekonštrukcii elektro rozvodov bytového domu na Gallayovej ulici 39-49 v Bratislave kompletným prerobením rozvádzača spoločných priestorov.

V každom vchode sme kompletne zdemontovali vnútornú výzbroj rozvádzača spoločných priestorov v skrini JOP. Na to isté miesto sme namontovali nové rozvádzače RSP od firmy EATON, ktoré sme predtým zostavili podľa projektovej dokumentácie.

Do nových RSP pribudlo podružné meranie spotreby výťahov, stredná prepäťová ochrana a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania.

RSP obsahuje jednopólovú schému a všetky istiace prvky sú označené popisovacími štítkami kvôli rýchlejšej identifikácii príslušnosti k jednotlivým obvodom.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

5/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodný rozvádzač RSP v skrini JOP

1. Pôvodný rozvádzač RSP v skrini JOP

Zostavovanie rozvádzača RSP

2. Zostavovanie rozvádzača RSP

Hotový nový rozvádzač RSP

3. Hotový nový rozvádzač RSP

RSP pripravený na montáž

4. RSP pripravený na montáž

Namonotvaný a zapojený rozvádzač RSP

5. Namonotvaný a zapojený rozvádzač RSP

Nový RSP v JOP

6. Nový RSP v JOP

Nový RSP sme namontovali na pôvodné miesto do skrine JOP na prízemí bytového domu

7. Nový RSP sme namontovali na pôvodné miesto do skrine JOP na prízemí bytového domu

Otvorený RSP po namontovaní do JOP

8. Otvorený RSP po namontovaní do JOP


Mapa