Projekt

Služba realizovaná v bytovom dome Homolova 4, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Homolova 4
Bratislava


Popis

Od správcu bytového domu sme dostali požiadavku na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektrorozvodov.

Projekt zahŕňa kompletné prerobenie elektrorozvodov od vonkajšej skrine PRIS po bytové rozvádzače vrátane dozbrojenia prepäťovými ochranami, prívodov pre výťahy, senzorového a núdzového osvetlenia.

Rekonštrukcia bude financovaná úverom zo ŠFRB, projekt preto musel byť čo najpresnejší.

Viac informácií o službe: Projekt


Obdobie

9/2019


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytový dom na Homolovej 4 v Bratislave

1. Bytový dom na Homolovej 4 v Bratislave

Bytový dom na Homolovej 4 v Dúbravke

2. Bytový dom na Homolovej 4 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 4 v Dúbravke

3. Bytový dom Homolova 4 v Dúbravke

Bytový dom Homolova 4 v Bratislave

4. Bytový dom Homolova 4 v Bratislave

Bytový dom Homolova 4, Dúbravka

5. Bytový dom Homolova 4, Dúbravka

Bytový dom Homolova 4, Bratislava

6. Bytový dom Homolova 4, Bratislava


Mapa