Medzilaborecká 15-21, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. LED Senzorové osvetlenie 11/2017  
2. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 3/2018  
3. Projekt 2/2021  
4. Hlavné domové vedenie 11/2021  
5. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 12/2021  
6. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 12/2021  
7. Núdzové osvetlenie 12/2021  
8. Prepäťové ochrany + pospojovanie 12/2021  
9. Výťahové prívody 12/2021  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Medzilaborecká 15-21, Bratislava

1. Bytový dom Medzilaborecká 15-21, Bratislava

Bytový dom Medzilaborecká 15-21, Ružinov

2. Bytový dom Medzilaborecká 15-21, Ružinov

Bytový dom na Medzilaboreckej 15-21 v Bratislave

3. Bytový dom na Medzilaboreckej 15-21 v Bratislave

Bytový dom na Medzilaboreckej 15-21 v Ružinove

4. Bytový dom na Medzilaboreckej 15-21 v Ružinove

Senzorové osvetlenie

LED senzorové svietidlo STEINEL RS 16 LED

1. LED senzorové svietidlo STEINEL RS 16 LED

Senzorové svietidlo STEINEL DL 850 S

2. Senzorové svietidlo STEINEL DL 850 S

DL 850 S s IR senzorom

3. DL 850 S s IR senzorom

Rozvádzače spoločných priestorov

RSP Medzilaborecká 15 - pôvodné istiace prvky a nulové svorky sme vymenili za nové

1. RSP Medzilaborecká 15 - pôvodné istiace prvky a nulové svorky sme vymenili za nové

Do spodného radu sme pridali prúdový chránič s nadprúdovou ochranou a zásuvku

2. Do spodného radu sme pridali prúdový chránič s nadprúdovou ochranou a zásuvku

RSP Medzilaborecká 19 - všetky okruhy sme označili

3. RSP Medzilaborecká 19 - všetky okruhy sme označili

Zbytočné nezapojené okruhy sme odpojili a zaizolovali

4. Zbytočné nezapojené okruhy sme odpojili a zaizolovali

Po zakrytovaní vyzerá RSP

5. Po zakrytovaní vyzerá RSP "ako nová"

Po odlepení modrej fólie je kryt snehobiely

6. Po odlepení modrej fólie je kryt snehobiely

Jednopólová schéma počas montáže - ešte nutné drobné korekcie

7. Jednopólová schéma počas montáže - ešte nutné drobné korekcie

Hlavné domové vedenie

Koniec HDV v stupačkovej svorkovnici s krytom na vrchnom podlaží

1. Koniec HDV v stupačkovej svorkovnici s krytom na vrchnom podlaží

Vymenené HDV s novou stupačkovou svorkovnicou. Všetko ostatné je zatiaľ pôvodné.

2. Vymenené HDV s novou stupačkovou svorkovnicou. Všetko ostatné je zatiaľ pôvodné.

Vodorovné HDV od prípojkovej skrine sme viedli na kovových rebríkoch po strope suterénu

3. Vodorovné HDV od prípojkovej skrine sme viedli na kovových rebríkoch po strope suterénu

Po výmene HDV a vykáblovaní RE

4. Po výmene HDV a vykáblovaní RE

Spodná časť rozvádzača na prízemí s vymeneným HDV isteným vo výkonovom vypínači EATON

5. Spodná časť rozvádzača na prízemí s vymeneným HDV isteným vo výkonovom vypínači EATON

Elektromerové rozvádzače

RE rozvádzač po vykáblovaní a znovuzapojení

1. RE rozvádzač po vykáblovaní a znovuzapojení

Spodná časť RE s hlavným vypínačom, hlavnou prepäťovou ochranou a ističmi pred elektromermi spoločných priestorov bytového domu

2. Spodná časť RE s hlavným vypínačom, hlavnou prepäťovou ochranou a ističmi pred elektromermi spoločných priestorov bytového domu

Spodná časť rozvádzača na poschodí s ističmi pred elektromermi pre byty

3. Spodná časť rozvádzača na poschodí s ističmi pred elektromermi pre byty

Po výmene HDV a vykáblovaní RE

4. Po výmene HDV a vykáblovaní RE

Ističe pre byty sme boli nútení presunúť do strednej časti rozvádzača

5. Ističe pre byty sme boli nútení presunúť do strednej časti rozvádzača

Po dokončení sme všetky rozvádzače RE natreli šedou farbou

6. Po dokončení sme všetky rozvádzače RE natreli šedou farbou

Niektoré byty boli trojfázové

7. Niektoré byty boli trojfázové

RE rozvádzač na prízemí

8. RE rozvádzač na prízemí

Pivničné priestory

Pivničné miestnosti sme osvetlili overenými prachotesnými LED svietidlami PHILIPS

1. Pivničné miestnosti sme osvetlili overenými prachotesnými LED svietidlami PHILIPS

Kabeláž sme zhotovili tiež novú v pevných rúrkach

2. Kabeláž sme zhotovili tiež novú v pevných rúrkach

Vačšinu LED svietidiel sme osadili na steny

3. Vačšinu LED svietidiel sme osadili na steny

Časť svietidiel je osadená na strope na retiazkach

4. Časť svietidiel je osadená na strope na retiazkach

Suterénny priestor pred pivnicami je osvetlený senzorovým LED svietidlom STEINEL RS 16 LED. Pod ním sa nachádza núdzové svietidlo LEDUS 8.

5. Suterénny priestor pred pivnicami je osvetlený senzorovým LED svietidlom STEINEL RS 16 LED. Pod ním sa nachádza núdzové svietidlo LEDUS 8.

Núdzové osvetlenie

Rozsvietené núdzové svietidlo LEDUS 8

1. Rozsvietené núdzové svietidlo LEDUS 8

Svietiace núdzové svietidlo

2. Svietiace núdzové svietidlo

Testovanie svietenia núdzových svietidiel - simulovaný výpadok prúdu

3. Testovanie svietenia núdzových svietidiel - simulovaný výpadok prúdu

Svietidlo LEDUS8 s piktogramom

4. Svietidlo LEDUS8 s piktogramom

Núdzové svietidlá sme montovali pod senzorové

5. Núdzové svietidlá sme montovali pod senzorové

Namontované núdzové svietidlo LEDUS 8

6. Namontované núdzové svietidlo LEDUS 8

Núdzové svietidlo LEDUS 8 so zvislým difúzorom pri stropnej montáži

7. Núdzové svietidlo LEDUS 8 so zvislým difúzorom pri stropnej montáži

Označený smer úniku z pivničných priestorov

8. Označený smer úniku z pivničných priestorov

Suterénny priestor pred pivnicami je osvetlený senzorovým LED svietidlom STEINEL RS 16 LED. Pod ním sa nachádza núdzové svietidlo LEDUS 8.

9. Suterénny priestor pred pivnicami je osvetlený senzorovým LED svietidlom STEINEL RS 16 LED. Pod ním sa nachádza núdzové svietidlo LEDUS 8.

Nad vstupnými dverami sme núdzové svietidlá montovali na strop

10. Nad vstupnými dverami sme núdzové svietidlá montovali na strop

Prepäťové ochrany

Umiestnenie hlavnej prepäťovej ochrany (trieda 1) v nemeranej časti rozvodu v RE na prízemí

1. Umiestnenie hlavnej prepäťovej ochrany (trieda 1) v nemeranej časti rozvodu v RE na prízemí

Stredné prepäťové ochrany (trieda 2) pre 4 byty, RSP a výťah v meranej časti rozvodu nad elektromermi v RE na prízemí

2. Stredné prepäťové ochrany (trieda 2) pre 4 byty, RSP a výťah v meranej časti rozvodu nad elektromermi v RE na prízemí

Umiestnenie ekvipotenciálnej prípojnice hlavného pospojovania v RE vedľa elektromerov

3. Umiestnenie ekvipotenciálnej prípojnice hlavného pospojovania v RE vedľa elektromerov

Stredné prepäťové ochrany

4. Stredné prepäťové ochrany

Spodná časť rozvádzača na prízemí s vymeneným HDV isteným vo výkonovom vypínači EATON

5. Spodná časť rozvádzača na prízemí s vymeneným HDV isteným vo výkonovom vypínači EATON

RE rozvádzač na prízemí - v hornej časti stredné prepäťové ochrany pre všetky odberné miesta v RE, v spodnej zakrytovanej časti hlavná PO pre celý vchod

6. RE rozvádzač na prízemí - v hornej časti stredné prepäťové ochrany pre všetky odberné miesta v RE, v spodnej zakrytovanej časti hlavná PO pre celý vchod

V hornej časti stredné prepäťové ochrany pre 4 byty

7. V hornej časti stredné prepäťové ochrany pre 4 byty

Výťahové prívody

Pôvodný kábel v pancierovej rúrke

1. Pôvodný kábel v pancierovej rúrke

Pôvodný kábel vedený v oceľovej rúrke sme nahradili požiaruodolným káblom v oceľovom zľabe

2. Pôvodný kábel vedený v oceľovej rúrke sme nahradili požiaruodolným káblom v oceľovom zľabe

Chránené umiestnenie výťahového kábla v oceľovom zľabe

3. Chránené umiestnenie výťahového kábla v oceľovom zľabe

Výťahový kábel je ukončený vo výťahovom rozvádzači

4. Výťahový kábel je ukončený vo výťahovom rozvádzači

Požiaruodolný kábel sme viedli pôvodnou trasou

5. Požiaruodolný kábel sme viedli pôvodnou trasou

Kábel do strojovne sme viedli po zemi v oceľovom žľabe

6. Kábel do strojovne sme viedli po zemi v oceľovom žľabe


Správca

Bytokomplet s.r.o.


Mapa