Projekt

Služba realizovaná v bytovom dome Považanova 2, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Považanova 2
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
12/2018-3/2019


Popis

V decembri 2015 sme dostali požiadavku na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu elektrorozvodov v bytovom dome na Považanovej 2 v Bratislave.

Stretli sme sa na mieste so zástupcom vlastníkov bytov a prejednali sme rozsah a spôsob budúcej rekonštrukcie spolu s obhliadkou bytového domu.

Vypracovali sme projekt, ktorý neskôr tvoril podklad pre nacenenie a realizáciu. Bytový dom si bral úver zo ŠFRB, preto musel byť projekt vypracovaný presne, aby sa v ňom nemuseli robiť dodatočné zmeny.

Viac informácií o službe: Projekt


Obdobie

12/2015


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

1. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

2. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

3. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

4. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

5. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

6. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

7. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

8. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

9. Bytový dom Považanova 2, Bratislava

Bytový dom Považanova 2, Bratislava

10. Bytový dom Považanova 2, Bratislava


Mapa