Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

 

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.
Fedákova 1
841 02 Bratislava

IČO: 35828994
IČ DPH: SK2021625815

web: www.bpd.sk


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa táto firma podieľala ako správca:

1. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 10,12 Projekt 4/2022
2. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021
3. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 HDV 10/2021
4. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 PO 10/2021
5. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021
6. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Garáže 10/2021
7. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 NO 8/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 DDS priama voľba 8/2021
10. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021
11. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 LED SO 7/2021
12. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 LED SO 5/2021
13. Bratislava, Dúbravka, Batkova 5-7 Projekt 6/2020
14. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020
15. Bratislava, Dúbravka, Koprivnická 13 NO 4-5/2020
16. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 2-8 LED SO 1/2020
17. Bratislava, Dúbravka, Švantnerova 3-7 Projekt 12/2019
18. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Projekt 11/2019
19. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 NO 10/2019
20. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 Pivnice 10/2019
21. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019
22. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019
23. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 HDV 6-7/2019
24. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 NO 6-7/2019
25. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019
26. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 PO 6-7/2019
27. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019
28. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019
29. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019
30. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019
31. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
32. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
33. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
34. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 NO 4-5/2019
35. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
36. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 PO 4-5/2019
37. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
38. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019
39. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019
40. Bratislava, Dúbravka, Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019
41. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Bytové prívody 12/2018-3/2019
42. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018-3/2019
43. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 HDV 12/2018-3/2019
44. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 NO 12/2018-3/2019
45. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Pivnice 12/2018-3/2019
46. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 PO 12/2018-3/2019
47. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018-3/2019
48. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 HR 12/2018-3/2019
49. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 LED SO 12/2018-3/2019
50. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018-3/2019
51. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Projekt 1/2019
52. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018
53. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 NO 4/2018
54. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Projekt 11/2017
55. Bratislava, Dúbravka, Bullova 9-17 LED SO 5/2017
56. Bratislava, Dúbravka, Bullova 9-17 SO klasické žiarovky 5/2017
57. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
58. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 HDV 3/2017
59. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 PO 3/2017
60. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017
61. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017
62. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 Projekt 10/2016
63. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016
64. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016
65. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016
66. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 NO 5/2016
67. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016
68. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016
69. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 HDV 4/2016
70. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 PO 4/2016
71. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 HDV 3/2016
72. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 PO 3/2016
73. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016
74. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016
75. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016
76. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016
77. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Projekt 12/2015
78. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015
79. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015
80. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015
81. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015
82. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015
83. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015
84. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015
85. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 PO 4/2015
86. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014
87. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 SO klasické žiarovky 11/2012
88. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 SO klasické žiarovky 5/2011