RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Lysákova 18-24, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Lysákova 18-24
Bratislava

Nasledujúca služba

Garáže
10/2021


Popis

V októbri 2021 sme v bytovom dome na Lysákovej 18-24 v Bratislave pokračovali montážou nových rozvádzačov spoločných priestorov RSP.

Tieto sú umiestnené v skrini JOP na spodnom podlaží neďaleko nových RE.

Na RSP sme použili skrine a istiace prvky EATON, prepäťovú ochranu KIWA.

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

10/2021


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Namontovaný nový RSP v pôvodnej skrini JOP

1. Namontovaný nový RSP v pôvodnej skrini JOP

Umiestnenie rozvádzačov RSP a RG v skrini JOP

2. Umiestnenie rozvádzačov RSP a RG v skrini JOP

Nový rozvádzač RSP v skrini JOP

3. Nový rozvádzač RSP v skrini JOP

Umiestnenie RSP a RG

4. Umiestnenie RSP a RG

Všetky okruhy spoločných priestorov istené v novom RSP

5. Všetky okruhy spoločných priestorov istené v novom RSP


Mapa