RSP - nový spôsob

Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob

 

O službe

Pripravujeme...


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 RSP nový spôsob 4/2023
2. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 RSP nový spôsob 8/2022
3. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 RSP nový spôsob 5/2022
4. Bratislava, Devínska Nová Ves, Hradištná 7-11 RSP nový spôsob 3/2022
5. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 RSP nový spôsob 2/2022
6. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 RSP nový spôsob 11/2021
7. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021
10. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021
11. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020
12. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019
13. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018
14. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016
15. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RSP nový spôsob 6/2016