RSP - nový spôsob

Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob

 

O službe

Pripravujeme...


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021
2. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021
3. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020
4. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019
5. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018
6. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016
7. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RSP nový spôsob 6/2016