RE starý spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 38,40, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Hlavné domové vedenie
7/2022

Návrat na bytový dom

Pri kríži 38,40
Bratislava

Nasledujúca služba

LED SO
7/2022


Popis

V júli 2022 sme pokračovali v rekonštrukcii spoločných priestorov v bytovom dome Pri kríži 38,40 v Bratislave.

Po výmene HDV sme urobili repasiu RE rozvádzačov.

Zdemontovali sme pôvodné ističe pred elektromermi a nahradili sme ich novými ističmi, ktoré sme umiestnili do prevlečných krytov.

Odplombovali sme elektromery a vykáblovali sme ich nanovo medenými vodičmi.

Zdemontovali sme radové svorky nad elektromermi a nahradili ich novými, ktoré sme zdvojili kvôli napojeniu prepäťových ochrán.

Rozvádzače sme nakoniec ukostrili a zakrytovali.

Viac informácií o službe: Elektromerové rozvádzače - starý spôsob


Obdobie

7/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Vykáblovávanie elektromerov medenými vodičmi

1. Vykáblovávanie elektromerov medenými vodičmi

RE s novými medenými vodičmi pred zakrytovaním

2. RE s novými medenými vodičmi pred zakrytovaním

Nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač medenými vodičmi CY4, 6 a 10

3. Nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač medenými vodičmi CY4, 6 a 10

Vymenené ističe v prevlečných plombovateľných krytoch

4. Vymenené ističe v prevlečných plombovateľných krytoch

Nanovo vykáblovaný RE rozvádzač

5. Nanovo vykáblovaný RE rozvádzač

Zakrytovaný RE po repasii

6. Zakrytovaný RE po repasii


Mapa