RSP - nový spôsob

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 38,40, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
8/2022

Návrat na bytový dom

Pri kríži 38,40
Bratislava

Nasledujúca služba

Garáže
9/2022


Popis

V auguste 2022 sme pokračovali v elektro-obnove spoločných priestorov bytového domu Pri kríži 38,40 v Bratislave.

Postupne sme sa prepracovali až k výmene rozvádzačov RSP. Nachádzajú sa v JOP na 1. poschodí.

Použili sme 42 modulové rozvádzače EATON, ktoré sme zostavili a umiestnili na pôvodné miesto.

RSP obsahuje hlavný vypínač, prepäťovú ochranu triedy 2, ističe, prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou, zásuvku a ekvipotenciálnu prípojnicu.

Do RSP sme umiestnili aj napájacie zdroje pre digitálny dorozumievací systém (DDS).

Viac informácií o službe: Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob


Obdobie

8/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Hotový vyrobený rozvádzač RSP

1. Hotový vyrobený rozvádzač RSP "na stole" pripravený na montáž

Odkrytovaný RSP umiestnený v JOP na 1NP

2. Odkrytovaný RSP umiestnený v JOP na 1NP

Zapojený nový RSP

3. Zapojený nový RSP

RSP po namontovaní

4. RSP po namontovaní

Otvorený RSP po zakrytovaní

5. Otvorený RSP po zakrytovaní

Jednopólová schéma rozvádzača RSP

6. Jednopólová schéma rozvádzača RSP

Nový rozvádzač spoločných priestorov v skrini JOP

7. Nový rozvádzač spoločných priestorov v skrini JOP


Mapa