Prenajaté priestory

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 38,40, Bratislava

 


Popis

V auguste 2022 sme pokračovali v elektro-obnove spoločných priestorov bytového domu Pri kríži 38,40 v Bratislave.

Vlastníkom bytov sme ponúkli možnosť podružného meranie prenajatých priestorov v bytovom dome.

Pre každé z 3 schodísk v bytovom dome sme dodali a namontovali rozvádzač RSPP, obsahujúci istenie a podružné meranie pre každú z prenajatých miestností.

Do každého z prenajatých priestorov sme namontovali LED osvetlenie, vypínač a zásuvku.

Hlavným dôvodom pre inštaláciu RSPP bolo spravodlivé rozpočítavanie nákladov za spotrebu elektrickej energie.

Viac informácií o službe: Elektro-rekonštrukcia - Garáže


Obdobie

9/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Zostavený rozvádzač pre prenajaté priestory

1. Zostavený rozvádzač pre prenajaté priestory

RSPP pre prenajaté priestory

2. RSPP pre prenajaté priestory

RSPP pripravený na montáž

3. RSPP pripravený na montáž

Namontovaný RSPP pre prenajaté priestory

4. Namontovaný RSPP pre prenajaté priestory

Kabeláž pre jednotlivé prenajaté priestory sme viedli v pevných rúrkach na povrchu

5. Kabeláž pre jednotlivé prenajaté priestory sme viedli v pevných rúrkach na povrchu

Podružné merače pre každý z prenajatých priestorov

6. Podružné merače pre každý z prenajatých priestorov

Spravodlivé rozpočítavanie spotreby elektrickej energie v prenajatých priestoroch

7. Spravodlivé rozpočítavanie spotreby elektrickej energie v prenajatých priestoroch

Nový RSPP (rozvádzač spoločných prenajatých priestorov)

8. Nový RSPP (rozvádzač spoločných prenajatých priestorov)

Pre RSPP sme použili rozvádzač s presklenými dverami od firmy EATON

9. Pre RSPP sme použili rozvádzač s presklenými dverami od firmy EATON


Mapa