Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Pri kríži 38,40, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Garáže
9/2022

Návrat na bytový dom

Pri kríži 38,40
Bratislava


Popis

V auguste 2022 sme pokračovali v elektro-obnove spoločných priestorov bytového domu Pri kríži 38,40 v Bratislave.

Nakoniec sme zhotovili nové výťahové prívody.

Použili sme bezhalogénový kábel s funkčnou odolnosťou CXKE-V-J 5x4.

Spolu so silovými káblom sme do strojovne doviedli aj vodič hlavného pospojovania CY10 z ekvipotenciálnej prípojnice na vrchnom podlaží.

Výťah je istený v RSP na 1NP.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

9/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Nový výťahový prívod sme zhotovili od ističa pre výťah v RSP

1. Nový výťahový prívod sme zhotovili od ističa pre výťah v RSP

Dotiahnutý nový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

2. Dotiahnutý nový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

Kábel privedený do strojovne cez podlahu

3. Kábel privedený do strojovne cez podlahu

Nový výťahový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

4. Nový výťahový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania


Mapa