Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Údernícka 9, Bratislava

 

Návrat na bytový dom

Údernícka 9
Bratislava


Popis

V júli 2011 sme zabezpečili bytový dom na Úderníckej ulici 9 v Petržalke prístupovým systémom DEK SIEŤ.

Pôvodná Al brána bola už niekoľkokrát prekonaná páčením, preto na sebe niesla znaky poškodenia a priťahovala tým pozornosť neželaných návštevníkov.

Na elektromagnetické zabezpečenie dverí sme použili lištu s dvojicou EMG zámkov.

Keďže sa brána otvárala von, lišta pekne prekryla štrbinu medzi krídlom a rámom dverí a zakryla stopy po páčení.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

7/2011


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodná hliníková brána otváravá von s namontovaným DEK systémom s použitím dvernej lišty s EMG zámkami

1. Pôvodná hliníková brána otváravá von s namontovaným DEK systémom s použitím dvernej lišty s EMG zámkami

Dverná lišta s dvojicou EMG zámkov namontovaná na hliníkovej bráne

2. Dverná lišta s dvojicou EMG zámkov namontovaná na hliníkovej bráne

Al brána zabezpečená DEK systémom s dvernou lištou s EMG zámkami

3. Al brána zabezpečená DEK systémom s dvernou lištou s EMG zámkami

Odchodové tlačidlo na ráme dverí

4. Odchodové tlačidlo na ráme dverí

Stopy po páčení Al brány, namontovanou dvernou lištou s EMG zámkami sa prekrylo miesto páčenia

5. Stopy po páčení Al brány, namontovanou dvernou lištou s EMG zámkami sa prekrylo miesto páčenia

Bytový dom na Úderníckej 9 zabezpečený DEK systémom s dvernou lištou s EMG zámkami

6. Bytový dom na Úderníckej 9 zabezpečený DEK systémom s dvernou lištou s EMG zámkami

Pôvodná hliníková brána s dodatočne namontovaným DEK systémom s použítím dvernej lišty s EMG zámkami

7. Pôvodná hliníková brána s dodatočne namontovaným DEK systémom s použítím dvernej lišty s EMG zámkami


Mapa