Projekt

Služba realizovaná v bytovom dome Jilemnického 16-18, Stupava

 

Návrat na bytový dom

Jilemnického 16-18
Stupava


Popis

Pred montážou prepäťových ochrán sme samozrejme vypracovali projekt obsahujúci návrh a presný popis riešenia inštalácie vnútornej ochrany pred atmosférickým prepätím.

Tento tvorí spolu s východiskovou revíznou správou podklad pre budúce pravidelné revízie elektrorozvodov bytového domu.

Viac informácií o službe: Projekt


Obdobie

8/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytový dom Jilemnického 16,18 v Stupave

1. Bytový dom Jilemnického 16,18 v Stupave


Mapa