Prístupový systém BES

Bezdotykový prístupový systém BES

 

O službe

Prístupový systém BES je založený na RFID technológii identifikátora.

Prívesok BES (čip RFID alebo MIFARE) je čip zaliaty v plaste, ktorý nosí vlastník bytu s ostatnými kľúčmi. Tento sa prikladá k čítacej jednotke umiestnenej na ráme dverí. Po priložení BES prívesku prebehne prenos dát (16-miestneho kódu) do operačnej jednotky systému (OPJ). Táto jednotka porovná kód s databázou oprávnených identifikátorov. V prípade, že tento kód má oprávnenie na otvorenie dverí, preruší OPJ prívod el. energie do dvojice elektromagnetických (EMG) zámkov. Tieto držia bránu zavretú silou približne 600kg (2x300kg). Prerušenie prívodu el. energie je signalizované zeleným sfarbením čítacej jednotky a akustickou signalizáciou. Po niekoľkých sekundách sa prívod el. energie obnoví, a brána je znovu uzatvorená. Pri odchode z objektu sa buď opäť používa priloženie identifikátora k čítacej jednotke v interiéri, alebo sa dá použiť odchodové tlačidlo, stlačením ktorého sa dvere odblokujú.

Systém BES umožňuje ešte viacero funkcií zlepšujúcich bezpečnosť obyvateľov:

  • pri násilne alebo dlhodobo otvorených dverách sa spustí siréna, ktorá upozorní na túto skutočnosť
  • každé použitie identifikátora (BES príveska) sa zaznamenáva v OPJ, čím sa dá spätne zistiť, napr. kto a kedy za sebou nezatvoril dvere
  • každý BES prívesok je adresne priradený k majiteľovi bytu, takže sa dá zistiť napr. počet používaných identifikátorov pre ten ktorý byt

POUŽITIE EMG ZÁMKOV JE VEĽMI DôLEŽITÉ V PRÍSTUPOVOM SYSTÉME!


Služby

V kategórii Bezdotykový prístupový systém BES ponúkame nasledovné služby: