Bleskozvody

Aktívne bleskozvody

 

O službe

Bleskozvody sú tiež jedno z dôležitých zariadení pre bezpečnosť obyvateľov bytových domov. Najmä počas búrkového obdobia je veľmi dôležité mať v poriadku tak zachytávaciu, ako aj zemniacu sústavu bleskozvodu.

Pri pravidelnej revízii bleskozvodného zariadenia sa častokrát zistí nevyhovujúci zemný odpor zemniacej sústavy. Prizemnením zvodu s nevyhovujúcim zemným odporom sa veľakrát problém dá vyriešiť. Veľakrát sa ale prizemnenie uskutočniť nedá. Veľa bytových domov nemá v okolí miesto, kam by sa zemnič dal umiestniť. Veľké množstvo betónových ploch, resp. ciest a chodníkov neposkytuje priestor na zlepšenie zlého zemného odporu prizemnením.

V takom prípade je na zváženie zainvestovať do aktívneho bleskozvodu, ktorý potrebuje na bezpečné uzemnenie iba jeden, resp. dva zvody. Je to tým, že aktívna časť bleskozvodu akumuluje v sebe atmosferické prepätie pri vzniku búrky a tesne pred zasiahnutím domu bleskom vyšle blesk oproti, čím stiahne blesk do seba a bezpečne ho zvedie do zeme. Aktívny bleskozvod sa navrhuje podľa veľkosti plochy budovy, ktorú má "zakryť". Tým, že bleskozvod nedovolí, aby blesk zasiahol budovu vo svojom dosahu, nemusí na budove byť vodorovná zachytávacia sústava s množstvom zvodov ako je to pri klasickom bleskozvode.

Firmy združené v projekte Bezpečné paneláky ponúkajú opravy klasických bleskozvodov rovnako ako návrh dodávku a montáž aktívnych bleskozvodov.

Vyplnením kontaktného formuláru môžete zadať svoj dopyt, resp. sa nakontaktovať na odborníkov, ktorí Vám zhodnotia stav a navrhnú optimálne riešenie pre zabezpečenie kvalitnej ochrany pred bleskom.


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Staré Mesto, Palisády 20 Bleskozvody 9/2009
2. Bratislava, Ružinov, Krížna 64 Bleskozvody 10/2008
3. Bratislava, Rača, Hubeného 58-62 Bleskozvody 8/2007