Prístupový systém DEK

Dotykový prístupový systém DEK

 

 

O službe

Prístupový systém DEK SIEŤ je založený na iButton technológii identifikátora.

DEK kľúč (čip iButton) je čip s plastovým držiakom, ktorý nosí vlastník bytu s ostatnými kľúčmi. Tento sa prikladá k dotykovej ploche umiestnenej na ráme dverí. Po priložení DEK kľúča prebehne prenos dát (16-miestneho kódu) do operačnej jednotky systému (OPJ). Táto jednotka porovná kód s databázou oprávnených identifikátorov. V prípade, že tento kód má oprávnenie na otvorenie dverí, preruší OPJ prívod el. energie do dvojice elektromagnetických (EMG) zámkov. Tieto držia bránu zavretú silou približne 600kg (2x300kg). Prerušenie prívodu el. energie je signalizované zeleným sfarbením dotykovej plochy a akustickou signalizáciou. Po niekoľkých sekundách sa prívod el. energie obnoví, a brána je znovu uzatvorená. Pri odchode z objektu sa buď opäť používa priloženie identifikátora k dotykovej ploche v interiéri, alebo sa dá použiť odchodové tlačidlo, stlačením ktorého sa dvere odblokujú.

Systém DEK SIEŤ umožňuje ešte viacero funkcií zlepšujúcich bezpečnosť obyvateľov:

  • pri násilne alebo dlhodobo otvorených dverách sa spustí siréna, ktorá upozorní na túto skutočnosť
  • každé použitie identifikátora (DEK kľúča) sa zaznamenáva v OPJ, čím sa dá spätne zistiť, napr. kto a kedy za sebou nezatvoril dvere
  • každý DEK kľúč je adresne priradený k majiteľovi bytu, takže sa dá zistiť napr. počet používaných identifikátorov pre ten ktorý byt

POUŽITIE EMG ZÁMKOV JE VEĽMI DôLEŽITÉ V PRÍSTUPOVOM SYSTÉME!

 

Služby

V kategórii Dotykový prístupový systém DEK ponúkame nasledovné služby: