HDV

HDV - Hlavné domové vedenie

 

O službe

Hlavné domové vedenie (HDV) je časť rozvodu v bytovom dome, tvoriaca chrbticu rozvodu a predchádzajúca od prípojkovej skrine (väčšinou v blízkosti vchodu do domu) až po vrchné podlažie.

HDV je nemerané. Z neho sú potom cez ističe pred elektromermi napojené buď byty, alebo rozvádzač spoločných priestorov a pod.

HDV v prípade, že merania všetkých odberných miest sú sústredené v jednom RE, je ukončené v tomto rozvádzači (spravidla na prízemí, resp. v suteréne bytového domu).

Nové HDV realizujeme prednostne jednožilovými medenými káblami s dvojitou izoláciou uloženými v pevných rúrkach na povrchu stien, resp. stropov.


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 HDV 1-3/2023
2. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 HDV 9/2022
3. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 HDV 7/2022
4. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 HDV 4/2022
5. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 HDV 1/2022
6. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 HDV 11/2021
7. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 HDV 11/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 HDV 10/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 HDV 4/2021
10. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 HDV 2/2021
11. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 HDV 11/2020
12. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 HDV 2-4/2020
13. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 HDV 6-7/2019
14. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
15. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 HDV 12/2018-3/2019
16. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018
17. Bratislava, Dúbravka, Bilíkova 10-14 HDV 12/2017-2/2018
18. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 HDV 6-8/2017
19. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017
20. Bratislava, Dúbravka, Húščavova 3 HDV 3/2017
21. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 HDV 12/2016
22. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 HDV 9/2016
23. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 HDV 6/2016
24. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 HDV 4/2016
25. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 HDV 3/2016
26. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015
27. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 HDV 1/2015
28. Bratislava, Podunajské Biskupice, Bodrocká 6-8 HDV 10/2014
29. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 HDV 3/2014