RE nový spôsob

Elektromerové rozvádzače - nový spôsob

 

O službe

Pre bytové domy, kde je tento spôsob realizácie rekonštrukcie spoločných priestorov bytového domu možný, ponúkame umiestnenie všetkých elektromerov do jedného rozvádzača RE neďaleko vchodu do domu.

Z našej skúsenosti vieme, že vhodné domy sú prevažne tie, ktoré majú málo odberných miest vo vchode (max.16). Tiež je nutné, aby vo vchode bolo vhodné miesto, kde sa dá RE umiestniť.

Týmto spôsobom získajú vlastníci bytov nové elektrorozvody porovnateľné s elektrorozvodmi realizovanými v novostavbách. Umiestňovanie RE na každé podlažie do skríň JOP, výklenkov a pod. je pozostatok z dôb minulých, kedy boli bytové domy stavané.

Jeden RE pri vchode má hlavnú výhodu v tom, že sa výrazne zlepší požiarna bezpečnosť bytového domu. Zo skríň JOP sa odstránia elektrické zariadenia, ktoré môžu potenciálne spôsobiť pri zanedbaní údržby požiar. Podľa požiarnych noriem nesmú byť na únikových cestách umiestnené elektrické zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť zadymenie týchto únikových ciest. Ak sa tam nachádzajú, mali by byť v protipožiarnom prevedení, čo pôvodné JOPky nie sú.


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021
2. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020
3. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019
4. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018
5. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016
6. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 RE nový spôsob 6/2016