Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Gallayova 2-10, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Núdzové osvetlenie
5/2023

Návrat na bytový dom

Gallayova 2-10
Bratislava

Nasledujúca služba

Pivnice
5/2023


Popis

V máji 2023 sme pokračovali v rekonštrukcii elektrorozvodov spoločných priestorov bytového domu na Gallayovej 2-10 v Bratislave.

Nakoniec prišli na rad bytové prívody.

Pre všetky bytové rozvádzače sme doviedli nový silový prívod bezhalogénovým káblom CXKH-R-J 5x6 a vodič pospojovania.

Prívody sme viedli v bezhalogénových lištách 40x40.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

5/2023


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Nové bytové prívody v HF lištách

1. Nové bytové prívody v HF lištách

Bytové prívody vychádzajú zo zdvojených svoriek za elektromerom, vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice hlavného pospojovania

2. Bytové prívody vychádzajú zo zdvojených svoriek za elektromerom, vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice hlavného pospojovania

Do bytovej rozvodnice sme priviedli okrem silového prívodu aj vodič pospojovania

3. Do bytovej rozvodnice sme priviedli okrem silového prívodu aj vodič pospojovania

Nové bytové prívody zo skrine JOP

4. Nové bytové prívody zo skrine JOP


Mapa