Bytové prívody

Bytové prívody

 

O službe

Pripravujeme...


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 2-10 Bytové prívody 5/2023
2. Bratislava, Nové Mesto, Budyšínska 12-18 Bytové prívody 1-3/2023
3. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 Bytové prívody 10/2022
4. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 Bytové prívody 4/2022
5. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 Bytové prívody 2/2022
6. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021
7. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Bytové prívody 6/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021
9. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020
10. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020
11. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
12. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Bytové prívody 12/2018-3/2019
13. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018
14. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Bytové prívody 6-8/2017
15. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017
16. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
17. Bratislava, Ružinov, Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016
18. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Bytové prívody 6/2016
19. Bratislava, Dúbravka, Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016
20. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016
21. Bratislava, Dúbravka, Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015