Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Studenohorská 17,19, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Výťahové prívody
9/2022

Návrat na bytový dom

Studenohorská 17,19
Bratislava

Nasledujúca služba

LED SO
10/2022


Popis

V októbri 2022 sme pokračovali v rekonštrukcii elektro rozvodov spoločných priestorov bytového domu na Studenohorskej 17,19 v Bratislave zhotovením nových bytových prívodov.

Z JOPiek sme dotiahli do bytov nové 5 žilové bezhalogénové prívody káblom CXKH-R-J 5x6 v bezhalogénových lištách.

Spolu s bytovým prívodom sme do bytového rozvádzača dotiahli aj vodič pospojovania.

V budúcnosti už nebude potrebné meniť bytový prívod v prípade prechodu na 3 fázy.

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

10/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Nové naťahané bytové prívody pripravené na zapojenie do bytových rozvádzačov spolu s vodičom pospojovania

1. Nové naťahané bytové prívody pripravené na zapojenie do bytových rozvádzačov spolu s vodičom pospojovania

Bytové prívody po dokončení

2. Bytové prívody po dokončení

Bytové prívody sú uložené v bezhalogénových lištách

3. Bytové prívody sú uložené v bezhalogénových lištách


Mapa