Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Studenohorská 17,19, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Pivničné priestory
9/2022

Návrat na bytový dom

Studenohorská 17,19
Bratislava

Nasledujúca služba

Bytové prívody
10/2022


Popis

V septembri 2022 sme pokračovali v rekonštrukcii elektro rozvodov spoločných priestorov bytového domu na Studenohorskej 17,19 v Bratislave.

Spolu s novým hlavným domovým vedením HDV sme z prípojkovej skrine natiahli aj nové výťahové prívody pre obidva vchody.

Spolu s HDV prechádzajú suterénom a končia v ističi pred elektromerom na 1. poschodí v JOP skriniach.

Zo skrine RSP potom napájajú výťahové rozvádzače v strojovniach v suteréne bytového domu.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

9/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

HDV v suteréne spolu s výťahovým prívodom z prípojkovej skrine

1. HDV v suteréne spolu s výťahovým prívodom z prípojkovej skrine

Káblová trasa v strojovni výťahu - v oplechovaní začína zvislá káblová trasa zo suterénu

2. Káblová trasa v strojovni výťahu - v oplechovaní začína zvislá káblová trasa zo suterénu

Spolu s HDV vstupujú do domu aj prívody pre výťahy istené v prípojkovej skrini

3. Spolu s HDV vstupujú do domu aj prívody pre výťahy istené v prípojkovej skrini

Prípojková skriňa s dvoma HDV a dvoma privodmi pre výťahy

4. Prípojková skriňa s dvoma HDV a dvoma privodmi pre výťahy

Istenie prívodu k výťahu v spodnej časti RSP

5. Istenie prívodu k výťahu v spodnej časti RSP


Mapa